link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Onnozele kinderen

maandag, 19 december 2022
The Massacre of the Innocents - Cornelis Cornelisz van Haarlem (Rijksmuseum)
The Massacre of the Innocents - Cornelis Cornelisz van Haarlem (Rijksmuseum)

Op 28 de­cem­ber vieren we het Feest van On­schul­dige Kin­de­ren. Maar wat we her­denken drie dagen na Kerst­mis, was allesbehalve een feest. Dit moet je weten.

  • In de volksmond wordt het wel eens Onnozele kin­de­ren genoemd, maar de bete­ke­nis van ‘onnozel’ moet verstaan wor­den zoals in de offi­cië­le bena­ming: On­schul­dige Kin­de­ren.
  • Dit feest met als vaste datum 28 de­cem­ber valt niet toevallig kort na Kerst­mis. Integen­deel, het hangt er nauw mee samen. Hoe dat precies zit, lezen we bij de evangelist Matteüs.
  • Matteüs ver­telt het verhaal van de drie magiërs, die van koning Herodes de opdracht krijgen om het kind - ‘koning van de joden’ - te gaan zoeken. De magiërs betwijfelen Herodes’ goede be­doe­lin­gen en keren na hun kraam­be­zoek niet terug om ver­slag uit te brengen. Uit vrees voor een ongewenste concurrent laat Herodes alle pas­ge­bo­ren jongetjes in Betlehem en omge­ving ombrengen. Gelukkig voor Jezus is Jozef dan al gevlucht met zijn gezinnetje. Lees het verhaal in Matteüs hoofd­stuk 2.
  • We her­denken dus een massale slachtpartij op on­schul­dige kin­de­ren. Ze wer­den in de heiligenkalen­der van de katho­lie­ke kerk opgeno­men als mar­te­la­ren.
  • In tegen­stel­ling tot de feesten van de Heilige Familie, de Moeder Gods en Drie­ko­nin­gen heeft On­schul­dige Kin­de­ren echter geen bij­zon­dere plek in de kerst­cy­clus. Dat heeft moge­lijk te maken met de his­to­rische twijfelach­tig­heid van het verhaal, waar­van Matteüs de enige bron is.
  • Wel heeft dit verhaal een kleur­rijke folklore op gang gebracht, waarbij kin­de­ren zich verkleed­den als vol­was­se­nen (zelfs een kin­der­bis­schop) en baas waren voor één dag. Dit feest werd uit­ein­delijk overschaduwd door Sin­ter­klaas en Sint-Maarten.
  • Ook in de kunst kreeg het verhaal van de on­schul­dige kin­de­ren een enorme weerklank.

Re­flec­tie

In volle kerststem­ming zou de ruw­heid van de wereld waarin de Jezus geboren wordt, feestvier­ders wel eens kunnen ont­gaan. Maar de evangelist heeft het dit verhaal niet zon­der reden opgeno­men, waar­ge­beurd of niet. Het herinnert ons eraan dat Kerst­mis gebeurt in een ambivalente context.

Dat besef moet helpen om tranen over onrecht niet te baga­telliseren of weg te vagen. En zo krijgt Kerst­mis pas zijn volle bete­ke­nis mét de on­schul­dige kin­de­ren.

(bron: Kerknet.be)

overzicht van bijdragen:
vrijdag, 24 februari 2023Vasten?
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
woensdag, 4 januari 2023Goede voornemens voor een ontwapenend 2023
maandag, 19 december 2022Onnozele kinderen
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
woensdag, 5 oktober 2022Allerheiligen en Allerzielen
dinsdag, 16 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 25 juli 2022Maria Tenhemelopneming
maandag, 4 juli 2022Vakantie - tijd voor reflectie
vrijdag, 27 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 16 mei 2022Hemelvaartsdag
maandag, 2 mei 2022Titus
dinsdag, 19 april 2022Barmhartigheidszondag
donderdag, 7 april 2022Goede Week
maandag, 28 februari 2022Veertigdagentijd
zaterdag, 5 februari 2022Pater voor journalisten
maandag, 17 januari 2022Maria Lichtmis
vrijdag, 24 december 2021Kerstmis
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 11 oktober 2021De rozenkrans
vrijdag, 24 september 2021Gezichtsverlies
zaterdag, 11 september 2021Werk en Rust
donderdag, 19 augustus 2021Vragenuurtje
donderdag, 29 juli 2021Goede manieren
dinsdag, 20 juli 2021Een maakbare wereld?
dinsdag, 22 juni 2021Geduld is een schone deugd!
donderdag, 3 juni 2021Een schot in de roos
vrijdag, 23 april 2021Bekijk het leven ook eens van de positieve kant!
zaterdag, 3 april 2021Exodus
woensdag, 24 maart 2021Groen! Groen!Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose