link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vasten?

gepubliceerd: vrijdag, 24 februari 2023
Vasten?

De Veer­tig­da­gen­tijd is een bij­zon­dere periode, die ons uitno­digt tot levens­ver­nieu­wing door gebed, vasten en het doen van giften aan de armen (wat met een klassiek woord ‘aalmoezen geven’ wordt genoemd). Dat het be­lang­rijk is om te bid­den, begrijpt iedere gelo­vi­ge wel. Dat je de mensen in nood niet moet vergeten, snapt ieder mens die het hart op de goede plaats heeft. Maar dat vasten, wie doet dat nog? Is dat nog wel van deze tijd?

Niet het vasten wat Hij wil

Het vasten ontleent zijn waarde niet aan de pres­ta­tie, die door ons wordt geleverd. Als we het in die pres­ta­tie­sfeer zou­den zien en beleven, wordt het iets dat je gehááld hebt, wat je voor elkaar hebt gekregen, maar dan werkt het vasten juist ave­rechts: het wordt een middel om jezelf te beves­tigen en te kunnen con­sta­te­ren dat je het toch nog niet zo gek doet en dat je wel een sch­ou­derklopje verdient. Dan is het vasten eer­der een weg van hoogmoed en zelfin­ge­no­men­heid. Het klinkt mis­schien wat hard, maar dat is de weg van de oude Adam. Het is de hou­ding waar God bij monde van de profeten vaak kri­tiek op uit (zie bijv. Jes. 58,1-9a - de eerste lezing van vrij­dag na Aswoens­dag). Ook Jezus kritiseert de hou­ding van mensen die vooral uiter­lijk vasten (vgl. Mt. 6,16-18): zij vasten en dus zijn ze gewel­dig en moet God zich wel over hen buigen en aan hen geven wat zij vragen. Zij menen dat zij door hun vasten een recht hebben op Gods gaven. Dan wordt het vasten een verdien­mo­del.

Vasten en goed doen

Maar het ant­woord wat de Heer door de profeet Jesaja geeft, is: “Het vasten dat ik wens is...” en dan volgen allerlei werken van ge­rech­tig­heid, werken van barm­har­tig­heid: afstand nemen van de zonde en liefde­volle zorg geven aan de armsten en geringsten. Dat zijn werken die wij uit ons­zelf niet zo gauw als vasten zou­den zien. Wij zou­den bij vasten aan iets heel anders denken, aan niet eten bij­voor­beeld, maar de Heer zegt met deze woor­den dat juist die werken van liefde en ge­rech­tig­heid het vasten waarde­vol maken. En om­ge­keerd: door te vasten maken we ons leeg en klein voor God, niet zelf-vervuld (vgl. Ezra 8,21); dat kan ons helpen om meer oog te krijgen voor de armen en kleinen.

Teta Linek

Der veruntreute HimmelHet gaat bij het vasten dus niet aller­eerst om het vergaren van ver­diensten voor jezelf. De joodse roman­schrij­ver Franz Werfel, die zich sterk met het katho­lie­ke geloof verbon­den voelde, schreef over dit thema zijn roman “Der veruntreute Himmel”. Teta Linek, de hoofdfiguur in het boek, wist zich verzekerd van de hemel omdat zij altijd een pries­ter­stu­dent onder­steund had met haar bijdragen, zodat die arme jongen kon stu­de­ren en toen hij eenmaal pries­ter was voldoende had om van te kunnen leven.

Op een gegeven moment besloot zij die pries­ter maar eens op te zoeken. Toen kwam zij erachter dat hij het semi­na­rie lang gele­den had verlaten, geen pries­ter was gewor­den en van haar geld al jarenlang een nogal lie­der­lijk leven leidde. Dit had zij bekos­tigd! Al die jaren had die man haar bedrogen en Teta was haar garantie op de hemel kwijt.

Teta besluit in haar wanhoop nu haar eeuwig heil zoveel gevaar liep, op bede­vaart te gaan naar Rome. Tijdens de au­diën­tie van de pelgrims bij de al oude en niet meer heel gezonde paus Pius XI (het verhaal speelt zich rond 1938 af), wankelt de paus - de plaatsbekle­der van Christus - juist als hij Teta passeert en zij schiet vol zorg en liefde hem te hulp en kan voor­ko­men dat de paus een lelijke val maakt. Kort daarna sterft Teta gelukkig en dank­baar. De bood­schap is dui­de­lijk: niet haar pres­ta­ties en ver­diensten hebben haar gered, maar haar liefde voor God en de naaste. Zo is het ook met ons vasten: dat krijgt bete­ke­nis en inhoud doordat het gedragen wordt door de liefde voor God en de naaste. Het vasten krijgt bete­ke­nis door ons verlangen, onze liefde, doordat het ons opent voor God en voor elkaar.

Wat vasten met ons doet

Een meester houtbe­wer­ker werd eens gevraagd wat het geheim was achter een kunst­werk, houtsnij­werk van bui­ten­ge­wone schoon­heid, dat hij had gemaakt. Hij ant­woordde: “Ik heb gevast; na drie dagen vasten dacht ik niet meer aan de belo­ning of succes, na vijf dagen dacht ik niet meer aan lof of afkeu­ring, na zeven dagen merkte ik mijn lichaam niet meer en ik bekommerde mij niet meer om dingen die mij anders dwars kunnen zitten. En toen ik het goede hout gevon­den had, zag ik daarin al de figuur die ik zou gaan maken. Door mijn in­ge­keerd­heid ontmoette ik als het ware de in het hout verborgen gestalte en uit die ont­moe­ting kwam dit werk voort”. Vasten geeft ons een nieuwe kijk op alles.

Een vastenwens

Ik wens u een gezegende Veer­tig­da­gen­tijd! Dat ons vasten mogen dienen, ons pogen zal onder­steunen om dingen los te laten, ook ons­zelf en ons verlangen naar pres­ta­ties, om vrij te wor­den en open, goed en liefde­vol voor anderen en in liefde verbon­den met Jezus Christus, van wie wij in deze Veer­tig­da­gen- en passie­tijd het lij­den, sterven en verrijzen gedenken.

+ Bis­schop Johannes Hendriks

overzicht van bijdragen:
maandag, 15 april 2024Meimaand Mariamaand
zondag, 7 april 2024Maria Boodschap
woensdag, 27 maart 2024Licht van Christus
dinsdag, 19 maart 2024Feest H. Jozef
donderdag, 1 februari 2024Vastenoverweging
dinsdag, 9 januari 2024The Screwtape letters
 
woensdag, 27 december 2023Maximiliaan Kolbe
vrijdag, 15 december 2023Johannes van Kenty
maandag, 27 november 2023Maria Onbevlekte Ontvangenis
woensdag, 8 november 2023Christus Koning
zaterdag, 14 oktober 2023Onderweg naar heiligheid
donderdag, 28 september 2023150e Geboortedag Mgr. Frans Schraven
zaterdag, 16 september 2023Kerkleraressen
zaterdag, 9 september 2023Het feest van Maria Moeder van Smarten
donderdag, 17 augustus 2023Maria Geboorte
maandag, 3 juli 2023De stilte in
maandag, 5 juni 2023Juni - Maand van het Heilig Hart
zondag, 16 april 2023Meimaand - Mariamaand
vrijdag, 24 februari 2023Vasten?
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
woensdag, 4 januari 2023Goede voornemens voor een ontwapenend 2023
 
maandag, 19 december 2022Onnozele kinderen
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
woensdag, 5 oktober 2022Allerheiligen en Allerzielen
dinsdag, 16 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 25 juli 2022Maria Tenhemelopneming
maandag, 4 juli 2022Vakantie - tijd voor reflectie
vrijdag, 27 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 16 mei 2022Hemelvaartsdag
maandag, 2 mei 2022Titus
dinsdag, 19 april 2022Barmhartigheidszondag
donderdag, 7 april 2022Goede Week
maandag, 28 februari 2022Veertigdagentijd
zaterdag, 5 februari 2022Pater voor journalisten
maandag, 17 januari 2022Maria Lichtmis
 
vrijdag, 24 december 2021Kerstmis
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 11 oktober 2021De rozenkrans
vrijdag, 24 september 2021Gezichtsverlies
zaterdag, 11 september 2021Werk en Rust
donderdag, 19 augustus 2021Vragenuurtje
donderdag, 29 juli 2021Goede manieren
dinsdag, 20 juli 2021Een maakbare wereld?
dinsdag, 22 juni 2021Geduld is een schone deugd!
donderdag, 3 juni 2021Een schot in de roos
vrijdag, 23 april 2021Bekijk het leven ook eens van de positieve kant!
zaterdag, 3 april 2021Exodus
woensdag, 24 maart 2021Groen! Groen!
zondag, 28 februari 2021Alles is relatief
donderdag, 11 februari 2021Veertig dagen zonder
vrijdag, 29 januari 2021Geweld
donderdag, 14 januari 2021Oh nee, dat mag nu niet!
 
zondag, 20 december 2020Kerstwens 2020
donderdag, 10 december 2020Advent
donderdag, 12 november 2020Wat er speelt rond de overplaatsing van je pastoor
woensdag, 28 oktober 2020Allerzielen
donderdag, 1 oktober 2020Oktobermaand
dinsdag, 1 september 2020Tropisch
vrijdag, 10 juli 2020Zomervakantie
donderdag, 18 juni 2020Vetklep
donderdag, 4 juni 2020De vlag uit!
donderdag, 28 mei 2020Belijdenis van verwachting en geestkracht
woensdag, 20 mei 2020Eigentijdse heiligen (en zaligen)
vrijdag, 1 mei 2020Mariamaand
donderdag, 23 april 2020Weet dat ik u mis!!!
dinsdag, 7 april 2020Triduüm Pasen
zondag, 5 april 2020Palmpasen
maandag, 23 maart 2020Blijf gezond!
maandag, 9 maart 2020Een nieuwe Lente
woensdag, 26 februari 2020Tevreden zijn
maandag, 17 februari 2020Geef er un kleurke aon
dinsdag, 4 februari 2020Valentijnsdag
zondag, 19 januari 2020Bidweek voor eenheid
donderdag, 9 januari 2020Vrijwilliger worden
 
woensdag, 18 december 2019Opstekertje
zondag, 15 december 2019Een nieuw werkjaar
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 6 november 2019Zo als een mantel om mij heen geslagen
woensdag, 23 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 3 oktober 2019Oktobermaand
dinsdag, 20 augustus 2019Een nieuw werkjaar
maandag, 24 juni 2019Vakantie
dinsdag, 4 juni 2019Pinksteren vandaag
vrijdag, 3 mei 2019Meimaand - Mariamaand
dinsdag, 9 april 2019Goede Week
zondag, 27 januari 2019Doe maar gewoon...
donderdag, 10 januari 2019Breng je doopsel in de praktijk
 
vrijdag, 21 december 2018Al 200 jaar Stille nacht, heilige nacht!
dinsdag, 4 december 2018December
maandag, 12 november 2018Intocht van Sinterklaas
dinsdag, 6 november 2018Opstekertje - Goede daad...
maandag, 29 oktober 2018Allerzielen: om wie je bent!
maandag, 24 september 2018Strooigoed in september
zaterdag, 15 september 2018Aan het begin van de Vredesweek
vrijdag, 7 september 2018Wat is ‘ons’ kerkgebouw u waard?
zondag, 26 augustus 20181000 Dagen pastoor
maandag, 20 augustus 2018In gedachte aan Paus Johannes Paulus I
woensdag, 4 juli 2018Vakantieperiode
zaterdag, 9 juni 2018Singeltjes draaien
dinsdag, 15 mei 2018PinksterenParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose