link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

De stilte in

gepubliceerd: maandag, 3 juli 2023
De stilte in

Als je langzamer gaat, zul je alles anders ervaren; wat je tevoren niet bemerkte, zul je gaan zien als je langzamer gaat. Wondertjes zul je soms ontwaren, als je niet gehaast maar kalm passeert. Rust met bedacht­zaam­heid opent ons en helpt ons om op een dieper niveau te ervaren. De zomer kan een tijd van genade zijn.

Je ziet dat ik druk ben

Veel mensen zijn normaal druk, want er komen veel ver­plich­tingen op hen af. Je moet nog iets af hebben en dan schiet de tijd om rus­tig te zitten, te luis­te­ren en aan­dacht te hebben voor degenen die je het meest nabij zijn, er ge­mak­ke­lijk bij in. “Nu even niet, je ziet dat ik druk ben”, klinkt het dan. En ls het niet gezegd wordt, wordt het wel aan­ge­voeld: Die is te druk, heeft nu geen tijd voor mij. Hier moet ik niet mee aan­ko­men. Dat is be­grij­pe­lijk en er is soms niet on­mid­del­lijk iets aan te doen, maar eigen­lijk zou­den we altijd over reserve­tijd moeten kunnen be­schik­ken, zodat er ruimte overblijft voor mensen, vooral voor wie dringend onze aan­dacht nodig hebben.

Mensen of dingen?

Dat is trouwens ook een goede vraag: waar gaat mijn aan­dacht het meest naar uit, naar dringende zaken, naar alles wat af moet of naar de behoeften van naasten aan een dieper contact met rust en tijd? Wij doen vaak alsof de dingen die we moeten het be­lang­rijk­ste zijn, terwijl in feite het de mensen zijn die veel meer tellen.

Rust en ruimte

Wat zal bij­voor­beeld een harte­lijke ouder-kind relatie met genoeg tijd om onge­pland te kunnen praten, veel goed doen. Zo ken ik een echtpaar dat geen afwasmachine nam, omdat het samen afwassen en afdrogen zo’n be­lang­rijk moment was in het gezin. Maar ook samen eten, samen bid­den of samen iets onder­ne­men, kan heel be­lang­rijk zijn. Het gaat erom dat er de rust en ruimte is, waardoor je iets zon­der plan­ning of afspraak en mis­schien langs een omweg ter sprake kunt brengen.

En hoe het bij mij is?

Ik heb na­tuur­lijk zelf geen gezin, al heb ik wel als kind in een gezin geleefd en heb ik als pries­ter vele ge­zin­nen bezocht. En ik merk hoe be­lang­rijk rust en ruimte zijn ook om met pries­ters, diakens, cate­chisten en andere mensen met wie ik als bis­schop verbon­den ben, te kunnen spreken op een dieper dan alleen een zake­lijk niveau. Ik zou voor hen graag een goede gees­te­lij­ke vader willen zijn. Daarbij heb ik het gevoel dat mis­schien ook veel ouders hebben: dat ik tekortschiet omdat zoveel problemen aan­dacht vragen, zoveel zaken moeten wor­den gere­geld.

We zijn beperkt, het hoeft niet af...

Ook dit is iets wat we moeten leren ac­cep­teren: we kunnen zo goed moge­lijk proberen er te zijn voor anderen, maar we kunnen niet alles, we zijn maar beperkte mensen. Wat zou het mooi zijn als de mensen om ons heen tenminste de liefde zou­den kunnen ervaren in wat we zeggen en doen, ook al schiet ons doen en laten tekort doordat we lang niet alles kunnen doen wat wordt verwacht. Willen de mensen liefde kunnen ervaren dan is weer de rust en ruimte van groot belang. We kunnen beter twee dingen doen met rust en ontspan­ning, met aan­dacht en vrede, dan vier dingen gehaast en op­per­vlak­kig.

In de stilte...

Ook in onze relatie tot God zijn rust en ruimte heel be­lang­rijk. Om te kunnen bid­den is het be­lang­rijk te kunnen gaan staan in de onein­dige ruimte van de eeuwige God, om jezelf bewust te bevin­den in de aanwe­zig­heid van die goede Vader. In de Igna­ti­aanse traditie begint het gebed dan ook met de blik en vooral de aan­dacht omhoog geheven om voor ons geestesoog te zien hoe de goede God ons ziet.

Een keer per maand ga ik een dag de stilte in om God te zoeken. Op zo’n stille dag en vooral tij­dens de retraite die veel lan­ger duurt, merk ik altijd weer hoe ik God en heel mijn bestaan anders ervaar dan op ‘gewone’ dagen. De stilte veran­dert je blik en je hart. Ik denk dat dit voor bijna ie­der­een geldt.

Waarom geloven er in onze tijd zo weinig mensen? Een be­lang­rijk deel van het ant­woord lijkt mij te zijn: omdat er zo weinig stilte is en inner­lijke ruimte... Ik wens U een goede zomer, mét stilte, rust en ruimte...

+ Bis­schop Johannes Hendriks

overzicht van bijdragen:
maandag, 15 april 2024Meimaand Mariamaand
zondag, 7 april 2024Maria Boodschap
woensdag, 27 maart 2024Licht van Christus
dinsdag, 19 maart 2024Feest H. Jozef
donderdag, 1 februari 2024Vastenoverweging
dinsdag, 9 januari 2024The Screwtape letters
 
woensdag, 27 december 2023Maximiliaan Kolbe
vrijdag, 15 december 2023Johannes van Kenty
maandag, 27 november 2023Maria Onbevlekte Ontvangenis
woensdag, 8 november 2023Christus Koning
zaterdag, 14 oktober 2023Onderweg naar heiligheid
donderdag, 28 september 2023150e Geboortedag Mgr. Frans Schraven
zaterdag, 16 september 2023Kerkleraressen
zaterdag, 9 september 2023Het feest van Maria Moeder van Smarten
donderdag, 17 augustus 2023Maria Geboorte
maandag, 3 juli 2023De stilte in
maandag, 5 juni 2023Juni - Maand van het Heilig Hart
zondag, 16 april 2023Meimaand - Mariamaand
vrijdag, 24 februari 2023Vasten?
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
woensdag, 4 januari 2023Goede voornemens voor een ontwapenend 2023
 
maandag, 19 december 2022Onnozele kinderen
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
woensdag, 5 oktober 2022Allerheiligen en Allerzielen
dinsdag, 16 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 25 juli 2022Maria Tenhemelopneming
maandag, 4 juli 2022Vakantie - tijd voor reflectie
vrijdag, 27 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 16 mei 2022Hemelvaartsdag
maandag, 2 mei 2022Titus
dinsdag, 19 april 2022Barmhartigheidszondag
donderdag, 7 april 2022Goede Week
maandag, 28 februari 2022Veertigdagentijd
zaterdag, 5 februari 2022Pater voor journalisten
maandag, 17 januari 2022Maria Lichtmis
 
vrijdag, 24 december 2021Kerstmis
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 11 oktober 2021De rozenkrans
vrijdag, 24 september 2021Gezichtsverlies
zaterdag, 11 september 2021Werk en Rust
donderdag, 19 augustus 2021Vragenuurtje
donderdag, 29 juli 2021Goede manieren
dinsdag, 20 juli 2021Een maakbare wereld?
dinsdag, 22 juni 2021Geduld is een schone deugd!
donderdag, 3 juni 2021Een schot in de roos
vrijdag, 23 april 2021Bekijk het leven ook eens van de positieve kant!
zaterdag, 3 april 2021Exodus
woensdag, 24 maart 2021Groen! Groen!
zondag, 28 februari 2021Alles is relatief
donderdag, 11 februari 2021Veertig dagen zonder
vrijdag, 29 januari 2021Geweld
donderdag, 14 januari 2021Oh nee, dat mag nu niet!
 
zondag, 20 december 2020Kerstwens 2020
donderdag, 10 december 2020Advent
donderdag, 12 november 2020Wat er speelt rond de overplaatsing van je pastoor
woensdag, 28 oktober 2020Allerzielen
donderdag, 1 oktober 2020Oktobermaand
dinsdag, 1 september 2020Tropisch
vrijdag, 10 juli 2020Zomervakantie
donderdag, 18 juni 2020Vetklep
donderdag, 4 juni 2020De vlag uit!
donderdag, 28 mei 2020Belijdenis van verwachting en geestkracht
woensdag, 20 mei 2020Eigentijdse heiligen (en zaligen)
vrijdag, 1 mei 2020Mariamaand
donderdag, 23 april 2020Weet dat ik u mis!!!
dinsdag, 7 april 2020Triduüm Pasen
zondag, 5 april 2020Palmpasen
maandag, 23 maart 2020Blijf gezond!
maandag, 9 maart 2020Een nieuwe Lente
woensdag, 26 februari 2020Tevreden zijn
maandag, 17 februari 2020Geef er un kleurke aon
dinsdag, 4 februari 2020Valentijnsdag
zondag, 19 januari 2020Bidweek voor eenheid
donderdag, 9 januari 2020Vrijwilliger worden
 
woensdag, 18 december 2019Opstekertje
zondag, 15 december 2019Een nieuw werkjaar
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 6 november 2019Zo als een mantel om mij heen geslagen
woensdag, 23 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 3 oktober 2019Oktobermaand
dinsdag, 20 augustus 2019Een nieuw werkjaar
maandag, 24 juni 2019Vakantie
dinsdag, 4 juni 2019Pinksteren vandaag
vrijdag, 3 mei 2019Meimaand - Mariamaand
dinsdag, 9 april 2019Goede Week
zondag, 27 januari 2019Doe maar gewoon...
donderdag, 10 januari 2019Breng je doopsel in de praktijk
 
vrijdag, 21 december 2018Al 200 jaar Stille nacht, heilige nacht!
dinsdag, 4 december 2018December
maandag, 12 november 2018Intocht van Sinterklaas
dinsdag, 6 november 2018Opstekertje - Goede daad...
maandag, 29 oktober 2018Allerzielen: om wie je bent!
maandag, 24 september 2018Strooigoed in september
zaterdag, 15 september 2018Aan het begin van de Vredesweek
vrijdag, 7 september 2018Wat is ‘ons’ kerkgebouw u waard?
zondag, 26 augustus 20181000 Dagen pastoor
maandag, 20 augustus 2018In gedachte aan Paus Johannes Paulus I
woensdag, 4 juli 2018Vakantieperiode
zaterdag, 9 juni 2018Singeltjes draaien
dinsdag, 15 mei 2018PinksterenParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose