link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Maria Geboorte

Feest op 8 september

gepubliceerd: donderdag, 17 augustus 2023
Maria Geboorte

Het feest van de geboorte van Christus' moe­der Maria wordt jaar­lijks gevierd op 8 sep­tem­ber. Op deze datum zou de wij­ding van de kerk bij het vermoe­de­lijke geboor­te­huis van Maria in Jeru­za­lem hebben plaats­ge­von­den.

Jeru­za­lem

Volgens een antieke Pales­tijnse traditie werd Maria geboren in Jeru­za­lem. De plaat­se­lijke overleve­ring lokaliseerde haar geboor­te­huis in het noor­dooste­lijke stads­deel, vlakbij de Vijver van Bethesda. De moe­der van Jezus werd vermoe­de­lijk geboren in het jaar 25 vóór de chris­te­lijke jaar­tel­ling. In die tijd was de derde stadsmuur van Jeru­za­lem nog niet gebouwd, wat betekent dat Maria buiten de stadsmuren geboren zou zijn. Volgens een andere traditie werd Maria geboren in Beth­le­hem. Weer een andere overleve­ring noemt de stad Sephoris, 5 kilo­me­ter ten noor­den van Beth­le­hem, als haar geboorte­plaats.

Apocriefe bronnen

De canonieke boeken van het Nieuwe Testa­ment zeggen niets over de ouders van Maria. In het apocriefe boek Proto-Evan­ge­lie van Jacobus, ge­schre­ven in het mid­den van de 2e eeuw, wordt de geboorte van Maria uit­ge­breid be­schre­ven. Volgens dit boek was zij de dochter van Joachim en Anna. Ook het apocriefe Evan­ge­lie van de Pseudo-Matteüs noemt hen als groot­ou­ders van Christus.

Joachim en Anna

In genoemde boeken wordt Joachim voor­ge­steld als een rijke, vrome man uit de stam Juda. Zijn echt­ge­noot Anna kan geen kin­de­ren krijgen en het paar lijdt daar hevig onder omdat kin­derloos­heid in die tijd beleefd wordt als een vloek. Joachim onder­vindt grote nadelen van deze schande en komt, nadat hij uit de Tempel is verwij­derd, in een sociaal en cul­tisch isole­ment terecht. Zijn vrouw smeekt God daarop om een kind. Haar gebed wordt verhoord. Een engel brengt haar de blijde bood­schap en zegt haar dat het kind aan God moet wor­den opgedragen. Joachim, die van­wege de schande de woes­tijn is ingevlucht, wordt daar door een engel op de hoogte gesteld van de zwan­ger­schap van Anna. Hij keert terug naar Jeru­za­lem en treft zijn vrouw bij de Gouden Poort, waar zij elkaar innig omhelzen. Anna baart een dochter, die zij Maria noemt. Al vanaf haar geboorte wordt het kind omgeven met grote zorg en gebed. Op 4-jarige leef­tijd staan de ouders haar af aan de Tempel, waar zij zich tot haar 13de levens­jaar toelegt op de dienst aan God en de studie van de Tora.

Basiliek

Vanaf de 6de eeuw schrijven pelgrims over het ver­meende geboor­te­huis van Maria bij de Vijver van Bethesda, waar toen al een basiliek ter ere van de Moeder Gods was gebouwd. In welk jaar deze kerk precies werd ingewijd is onbekend; hoogst­waar­schijn­lijk gebeurde dat op de 8ste sep­tem­ber, de dag waarop later het feest van Maria Geboorte gevierd zou wor­den. In twee preken van de heilige Andreas van Kreta, bis­schop van Jeru­za­lem omstreeks 680, wordt over het feest van 8 sep­tem­ber ge­spro­ken. In 799 wordt op de Synode van Salz­burg het feest verplicht gesteld.

On­be­vlekte Ont­van­ge­nis

De datum voor het hoog­feest van Maria On­be­vlekte Ont­van­ge­nis is afgeleid van die van Maria Geboorte op 8 sep­tem­ber. Deze werd vast­ge­steld op 8 de­cem­ber, omdat de verwek­king (ont­van­ge­nis) van Maria plaatsvond negen maan­den vóór haar geboorte.

Orthodose Kerk

In de Orthodoxe Kerk wordt het feest van de ‘Geboorte van Onze Lieve Vrouw de Hoog­hei­lige Moeder Gods’ (Grieks: Το Γενέθλιον της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου; Russisch: Рождество Пресвятой Богородицы) even­eens op 8 sep­tem­ber gevierd. Op de Juliaanse kalen­der komt deze dag overeen met 21 sep­tem­ber op de Gre­go­ri­aanse kalen­der.

 

(bron: kro-ncrv.nl)

overzicht van bijdragen:
zondag, 30 juni 2024Heilige Birgitta
zaterdag, 1 juni 2024Hoogfeest HH. Petrus en Paulus
maandag, 15 april 2024Meimaand Mariamaand
zondag, 7 april 2024Maria Boodschap
woensdag, 27 maart 2024Licht van Christus
dinsdag, 19 maart 2024Feest H. Jozef
donderdag, 1 februari 2024Vastenoverweging
dinsdag, 9 januari 2024The Screwtape letters
 
woensdag, 27 december 2023Maximiliaan Kolbe
vrijdag, 15 december 2023Johannes van Kenty
maandag, 27 november 2023Maria Onbevlekte Ontvangenis
woensdag, 8 november 2023Christus Koning
zaterdag, 14 oktober 2023Onderweg naar heiligheid
donderdag, 28 september 2023150e Geboortedag Mgr. Frans Schraven
zaterdag, 16 september 2023Kerkleraressen
zaterdag, 9 september 2023Het feest van Maria Moeder van Smarten
donderdag, 17 augustus 2023Maria Geboorte
maandag, 3 juli 2023De stilte in
maandag, 5 juni 2023Juni - Maand van het Heilig Hart
zondag, 16 april 2023Meimaand - Mariamaand
vrijdag, 24 februari 2023Vasten?
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
woensdag, 4 januari 2023Goede voornemens voor een ontwapenend 2023
 
maandag, 19 december 2022Onnozele kinderen
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
woensdag, 5 oktober 2022Allerheiligen en Allerzielen
dinsdag, 16 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 25 juli 2022Maria Tenhemelopneming
maandag, 4 juli 2022Vakantie - tijd voor reflectie
vrijdag, 27 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 16 mei 2022Hemelvaartsdag
maandag, 2 mei 2022Titus
dinsdag, 19 april 2022Barmhartigheidszondag
donderdag, 7 april 2022Goede Week
maandag, 28 februari 2022Veertigdagentijd
zaterdag, 5 februari 2022Pater voor journalisten
maandag, 17 januari 2022Maria Lichtmis
 
vrijdag, 24 december 2021Kerstmis
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 11 oktober 2021De rozenkrans
vrijdag, 24 september 2021Gezichtsverlies
zaterdag, 11 september 2021Werk en Rust
donderdag, 19 augustus 2021Vragenuurtje
donderdag, 29 juli 2021Goede manieren
dinsdag, 20 juli 2021Een maakbare wereld?
dinsdag, 22 juni 2021Geduld is een schone deugd!
donderdag, 3 juni 2021Een schot in de roos
vrijdag, 23 april 2021Bekijk het leven ook eens van de positieve kant!
zaterdag, 3 april 2021Exodus
woensdag, 24 maart 2021Groen! Groen!
zondag, 28 februari 2021Alles is relatief
donderdag, 11 februari 2021Veertig dagen zonder
vrijdag, 29 januari 2021Geweld
donderdag, 14 januari 2021Oh nee, dat mag nu niet!
 
zondag, 20 december 2020Kerstwens 2020
donderdag, 10 december 2020Advent
donderdag, 12 november 2020Wat er speelt rond de overplaatsing van je pastoor
woensdag, 28 oktober 2020Allerzielen
donderdag, 1 oktober 2020Oktobermaand
dinsdag, 1 september 2020Tropisch
vrijdag, 10 juli 2020Zomervakantie
donderdag, 18 juni 2020Vetklep
donderdag, 4 juni 2020De vlag uit!
donderdag, 28 mei 2020Belijdenis van verwachting en geestkracht
woensdag, 20 mei 2020Eigentijdse heiligen (en zaligen)
vrijdag, 1 mei 2020Mariamaand
donderdag, 23 april 2020Weet dat ik u mis!!!
dinsdag, 7 april 2020Triduüm Pasen
zondag, 5 april 2020Palmpasen
maandag, 23 maart 2020Blijf gezond!
maandag, 9 maart 2020Een nieuwe Lente
woensdag, 26 februari 2020Tevreden zijn
maandag, 17 februari 2020Geef er un kleurke aon
dinsdag, 4 februari 2020Valentijnsdag
zondag, 19 januari 2020Bidweek voor eenheid
donderdag, 9 januari 2020Vrijwilliger worden
 
woensdag, 18 december 2019Opstekertje
zondag, 15 december 2019Een nieuw werkjaar
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 6 november 2019Zo als een mantel om mij heen geslagen
woensdag, 23 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 3 oktober 2019Oktobermaand
dinsdag, 20 augustus 2019Een nieuw werkjaar
maandag, 24 juni 2019Vakantie
dinsdag, 4 juni 2019Pinksteren vandaag
vrijdag, 3 mei 2019Meimaand - Mariamaand
dinsdag, 9 april 2019Goede Week
zondag, 27 januari 2019Doe maar gewoon...
donderdag, 10 januari 2019Breng je doopsel in de praktijk
 
vrijdag, 21 december 2018Al 200 jaar Stille nacht, heilige nacht!
dinsdag, 4 december 2018December
maandag, 12 november 2018Intocht van Sinterklaas
dinsdag, 6 november 2018Opstekertje - Goede daad...
maandag, 29 oktober 2018Allerzielen: om wie je bent!
maandag, 24 september 2018Strooigoed in september
zaterdag, 15 september 2018Aan het begin van de Vredesweek
vrijdag, 7 september 2018Wat is ‘ons’ kerkgebouw u waard?
zondag, 26 augustus 20181000 Dagen pastoor
maandag, 20 augustus 2018In gedachte aan Paus Johannes Paulus I
woensdag, 4 juli 2018VakantieperiodeParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose