link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Onderweg naar heiligheid

zaterdag, 14 oktober 2023
Onderweg naar heiligheid

We vieren Aller­hei­ligen op 1 no­vem­ber en Aller­zie­len op 2 no­vem­ber. Dat betekent dat we onze dier­ba­re doden gedenken in het licht van het feest van Aller­hei­ligen.

Al vroeg her­dacht men meer­dere heiligen en vooral mar­te­la­ren op hun sterf­dag. Hun sterven was nogal eens verbon­den met een volge­hou­den geloofs­ge­tui­ge­nis. Uit respect werd hun graf versierd. Hun leven werd gevierd, om te zeggen: met de blijvende zeg­gings­kracht van je levende ge­tui­ge­nis, is nu zelfs je dood vrucht­baar. Jouw dood raaktons en je liefde verbindt ons.

Elk jaar zegenen we op Aller­zie­len de graven van onze dier­ba­ren. Zij raakten ons zozeer dat ze met ons verweven zijn. We willen als pas­to­raal team dit jaar extra aan­dacht geven aan het zegenen van de graven op onze begraaf­plaatsen. Aller­zie­len vieren we niet als ‘griezel­feest’ maar als feest van verbin­ding, met onze blik gericht op een open hemel.

Heiligen waren tij­dens hun leven al ‘heil­zaam’ voor hun mede­mensen in Gods naam. Ze leven nu ver­der bij God en willen ook van daaruit een in­spi­ra­tie­bron zijn. Bovendien geloven we dat ze bid­dend waken over mensen opdat zij ook de weg naar hun eindbestem­ming volgen.

Hei­lig­heid in de traditie van de Schrift komt uit bij zozeer geïnspireerd zijn dat je ‘apart gezet bent’. Heiligen weer­spie­gelen op uitzon­der­lijke wijze Gods liefde in spi­ri­tu­ele waar­den die gelo­vi­gen meer op Christus doen lijken. Als je het aan mij vraagt, gaat het om een weg naar hei­lig­heid.

Als we Aller­hei­ligen vieren, dan vieren we de schoon­heid van alle heiligen die wonen in de glorie van God. In de Heilige Schrift klinkt de uit­daging voor mensen: “Wees heilig want Ik ben heilig”. Schemert er iets van een hemelse schoon­heid in onze levens door?

Het gaat om heilig wor­den als weer­spie­geling van en ver­wij­zing naar Gods onein­dige liefde. In het licht van Gods liefde kan ieder mens tot bloei komen. En als we met Gods blik dan naar elkaar kijken is er soms zomaar een vonk van herken­ning. Bij onze dier­ba­re over­le­de­nen bran­den we licht, als ver­wij­zing naar hoop­vol ‘Licht uit Licht’. We dragen hoop­vol licht dat ons gaande houdt naar elkaar over alle grenzen heen, op een stralende weg van hei­lig­heid.

overzicht van bijdragen:
donderdag, 1 februari 2024Vastenoverweging
dinsdag, 9 januari 2024The Screwtape letters
 
woensdag, 27 december 2023Maximiliaan Kolbe
vrijdag, 15 december 2023Johannes van Kenty
maandag, 27 november 2023Maria Onbevlekte Ontvangenis
woensdag, 8 november 2023Christus Koning
zaterdag, 14 oktober 2023Onderweg naar heiligheid
donderdag, 28 september 2023150e Geboortedag Mgr. Frans Schraven
zaterdag, 16 september 2023Kerkleraressen
zaterdag, 9 september 2023Het feest van Maria Moeder van Smarten
donderdag, 17 augustus 2023Maria Geboorte
maandag, 3 juli 2023De stilte in
maandag, 5 juni 2023Juni - Maand van het Heilig Hart
zondag, 16 april 2023Meimaand - Mariamaand
vrijdag, 24 februari 2023Vasten?
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
woensdag, 4 januari 2023Goede voornemens voor een ontwapenend 2023
 
maandag, 19 december 2022Onnozele kinderen
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
woensdag, 5 oktober 2022Allerheiligen en Allerzielen
dinsdag, 16 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 25 juli 2022Maria Tenhemelopneming
maandag, 4 juli 2022Vakantie - tijd voor reflectie
vrijdag, 27 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 16 mei 2022Hemelvaartsdag
maandag, 2 mei 2022Titus
dinsdag, 19 april 2022Barmhartigheidszondag
donderdag, 7 april 2022Goede Week
maandag, 28 februari 2022Veertigdagentijd
zaterdag, 5 februari 2022Pater voor journalisten
maandag, 17 januari 2022Maria Lichtmis
 
vrijdag, 24 december 2021Kerstmis
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 11 oktober 2021De rozenkrans
vrijdag, 24 september 2021Gezichtsverlies
zaterdag, 11 september 2021Werk en Rust
donderdag, 19 augustus 2021Vragenuurtje
donderdag, 29 juli 2021Goede manieren
dinsdag, 20 juli 2021Een maakbare wereld?
dinsdag, 22 juni 2021Geduld is een schone deugd!
donderdag, 3 juni 2021Een schot in de roos
vrijdag, 23 april 2021Bekijk het leven ook eens van de positieve kant!
zaterdag, 3 april 2021Exodus
woensdag, 24 maart 2021Groen! Groen!
zondag, 28 februari 2021Alles is relatief
donderdag, 11 februari 2021Veertig dagen zonder
vrijdag, 29 januari 2021Geweld
donderdag, 14 januari 2021Oh nee, dat mag nu niet!
 
zondag, 20 december 2020Kerstwens 2020
donderdag, 10 december 2020Advent
donderdag, 12 november 2020Wat er speelt rond de overplaatsing van je pastoor
woensdag, 28 oktober 2020Allerzielen
donderdag, 1 oktober 2020Oktobermaand
dinsdag, 1 september 2020Tropisch
vrijdag, 10 juli 2020Zomervakantie
donderdag, 18 juni 2020Vetklep
donderdag, 4 juni 2020De vlag uit!
donderdag, 28 mei 2020Belijdenis van verwachting en geestkracht
woensdag, 20 mei 2020Eigentijdse heiligen (en zaligen)
vrijdag, 1 mei 2020Mariamaand
donderdag, 23 april 2020Weet dat ik u mis!!!
dinsdag, 7 april 2020Triduüm Pasen
zondag, 5 april 2020Palmpasen
maandag, 23 maart 2020Blijf gezond!
maandag, 9 maart 2020Een nieuwe Lente
woensdag, 26 februari 2020Tevreden zijn
maandag, 17 februari 2020Geef er un kleurke aon
dinsdag, 4 februari 2020Valentijnsdag
zondag, 19 januari 2020Bidweek voor eenheid
donderdag, 9 januari 2020Vrijwilliger worden
 
woensdag, 18 december 2019Opstekertje
zondag, 15 december 2019Een nieuw werkjaar
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 6 november 2019Zo als een mantel om mij heen geslagen
woensdag, 23 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 3 oktober 2019Oktobermaand
dinsdag, 20 augustus 2019Een nieuw werkjaar
maandag, 24 juni 2019Vakantie
dinsdag, 4 juni 2019Pinksteren vandaag
vrijdag, 3 mei 2019Meimaand - Mariamaand
dinsdag, 9 april 2019Goede Week
zondag, 27 januari 2019Doe maar gewoon...
donderdag, 10 januari 2019Breng je doopsel in de praktijk
 
vrijdag, 21 december 2018Al 200 jaar Stille nacht, heilige nacht!
dinsdag, 4 december 2018December
maandag, 12 november 2018Intocht van Sinterklaas
dinsdag, 6 november 2018Opstekertje - Goede daad...
maandag, 29 oktober 2018Allerzielen: om wie je bent!
maandag, 24 september 2018Strooigoed in september
zaterdag, 15 september 2018Aan het begin van de Vredesweek
vrijdag, 7 september 2018Wat is ‘ons’ kerkgebouw u waard?
zondag, 26 augustus 20181000 Dagen pastoor
maandag, 20 augustus 2018In gedachte aan Paus Johannes Paulus I
woensdag, 4 juli 2018Vakantieperiode
zaterdag, 9 juni 2018Singeltjes draaien
dinsdag, 15 mei 2018Pinksteren
zondag, 6 mei 2018Dankbaarheid
donderdag, 3 mei 2018Dodenherdenking
maandag, 30 april 2018De waarde van een glimlach
zondag, 15 april 2018Bemoedig elkaar!Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose