link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Er was eens een man genaamd Werk en een vrouw genaamd Rust. De twee wer­den verliefd op elkaar en stapten in het huwe­lijks­bootje. Werk was altijd bezig, onderweg en ont­zet­tend ambitieus en per­fec­tio­nis­tisch. “Wat ben je lui. Ik wou dat je meer zou werken,” zei hij regel­ma­tig tegen zijn vrouw. Hij snapte niet waarom ze niet wat meer deed. “Vind je mij niet be­lang­rijk dat je altijd maar weg bent en aan het werk bent?” vroeg Rust aan haar man.

Vieringen deze week

vrijdag, 17 september
8.30Ommel - Eucharistie
19.00Someren-Dorp - Eucharistie
 
zaterdag, 18 september
17.30Ommel - Rozenhoedje
18.00Ommel - Eucharistie
18.00Someren-Eind - Eucharistie
18.00Helmond Jozefkerk - Eucharistie
19.00Heusden - Woord en Communie
 
zondag, 19 september
9.00Ommel - Rozenhoedje
9.30Ommel - Eucharistie
9.30Someren-Dorp - Eucharistie
10.00Lierop - Eucharistie
10.15Kapel Sluis XIII - Woord en Communie
11.00Asten - Eucharistie
13.00Someren-Dorp - Doop
14.00Someren-Dorp - Doop

Overzicht van alle vieringen

vrijdag, 17 september 2021
Breda, 's-Hertogenbosch en Roermond: H. Lambertus, bisschop en martelaar
kleur:rood
1e Lezing:I Tim. 6, 2c-12
Psalm:Ps. 49 (48), 6-7, 8-10, 17-18, 19-20
Evangelie:Lc. 8, 1-3


Nieuwste Parochieblad
Parochieblad Juni 2021
Juni 2021

eerdere edities
Corona-maatregelen in de Kerk
Nederlandse bisschoppen beraden zich
gepubliceerd: donderdag, 16 september 2021
Sinds deze week weten we dat de Corona-maat­regelen door de over­heid nog ver­der wor­den afge­bouwd. Hierdoor stellen velen zich de terecht vraag: “hoe staat het met de Corona-maat­regelen in de kerk?”.
Wishful Singing - Der müde Tod Video
Vrijdag 24 september - 20.15 uur - Koepelkerk Lierop
gepubliceerd: woensdag, 15 september 2021
Op vrij­dag 24 sep­tem­ber, aan­vang 20.15 uur wordt in de kerk H. Naam Jezus in Lierop de film­klassieker Der Müde Tod op groot scherm met live muziek uitge­voerd door Wishful Singing en percussionist Modar Salama.
Gildemis O.L. Vrouw van de Zeven Weeën
Maandag 20 september - 9.00 uur - Koepelkerk Lierop
gepubliceerd: dinsdag, 14 september 2021
Leden van het Gilde Onze Lieve Vrouw van de Zeven Weeën uit Lierop gaan op maan­dag 20 sep­tem­ber Konings­schie­ten. Om 8.30 uur verzamelen bij het gildehuis gevolgd door een Eucha­ris­tie­vie­ring met Pater Jan Zwirs in de Koepel­kerk om 9.00 uur. De H.Mis is is ook toe­gan­ke­lijk voor niet-gildele­den.
Uitgeblazen Godslampen
Column bisschop De Korte
gepubliceerd: zaterdag, 11 september 2021
Regel­ma­tig ont­vang ik brieven en mails van mensen die boos en verdrie­tig zijn over het de­fi­ni­tief sluiten van kerk­ge­bouwen. Nog recent kreeg ik een lang epistel van een man uit het noor­den van het land die tij­dens een fiets­tocht door Noord-Brabant meer­dere kerken had ontdekt die in mijn bisdom aan de ere­dienst zijn ont­trok­ken. Nu zal het dui­de­lijk zijn dat geen enkele bis­schop graag kerk­ge­bouwen sluit.
4U! in Someren Fotoreportage
Nu aangevuld met foto’s!
gepubliceerd: woensdag, 1 september 2021
4U! is een tiener­kamp van de KCV (Katho­lie­ke Charis­ma­tische Vernieu­wing). Ze hebben als doel­groep tieners van twaalf t/m acht­tien jaar. Het eerste 4U! was in 1995 samen met enkele tien­tal­len tieners, maar vandaag de dag wordt het kamp gevormd door zo'n 150 tieners en meer dan 50 mede­wer­kers.
KISI Familiemusical - Ruth Video
Woensdag 19 september - 14.30 uur - ’s-Hertogenbosch
gepubliceerd: woensdag, 1 september 2021
Op zon­dag 19 sep­tem­ber 2021 is de première van de nieuwe musical ‘Ruth’ van de Kisi-kids in ’s-Hertogen­bosch. Ruth is een familiemusical, uitge­voerd door groot en klein, gespeeld voor jong en oud. Een verhaal over een leven met hoogte- en diepte­pun­ten.
Inwijding kapel Someren-Eind
Zaterdag 25 september - 18.00 uur - Someren-Eind
gepubliceerd: donderdag, 26 augustus 2021
Op 24 ok­to­ber 2020 zou de nieuwe Maria­ka­pel op de begraaf­plaats aan de Lambertus­straat in Someren-Eind wor­den ingewijd door bis­schop Mgr. Gerard de Korte. Van­wege de corona­maat­re­ge­len moest de inwij­ding wor­den uit­ge­steld. De nieuwe datum is 25 sep­tem­ber 2021.
Alphacursus Asten - Doe je mee? Video
Dinsdag 21 september - 19.00 uur - Infoavond
gepubliceerd: maandag, 23 augustus 2021
Over vier weken is het alweer zover: de volgende Alpha­cur­sus in Asten gaat van start! Twijfel je nog of je mee wilt doen? Dins­dag 21 sep­tem­ber ben je welkom op de vrij­blij­vende in­for­ma­tie­avond en kun je proeven of de Alpha iets is voor jou en van de ge­za­men­lijke maal­tijd.
Hoogfeest Maria Tenhemelopneming in Ommel
Zondag 15 augustus
gepubliceerd: dinsdag, 10 augustus 2021
Zondag 15 au­gus­tus, op het Hoog­feest van Maria Ten­hemel­op­ne­ming, zijn er in Ommel twee heilige Missen. Om 9.30 uur is de pa­ro­chiemis en om 11.30 uur is de bede­vaartmis van de K.B.O. Asten-Someren-Deurne.
opGROEIsymposium 2021
Zaterdag 9 oktober - 10.00 uur - Ede
gepubliceerd: donderdag, 5 augustus 2021
Onder de naam opGROEIsymposium wordt ongeveer twee keer per drie jaar een symposium gehou­den voor opvoe­ders waarbij steeds een ‘heet hangijzer’ vanuit een katho­liek/chris­te­lijk per­spec­tief wordt belicht en be­spro­ken.


wo, 4 aug 2021 4U! Tienerfestival
do, 29 jul 2021 Wind mee voor Mariaoord
wo, 28 jul 2021 Nieuwe Alpha-groep start in Asten
vr, 23 jul 2021 Herhaling installatieviering op SIRIS-tv
ma, 19 jul 2021 WJD@Home
za, 17 jul 2021 Rondleiding H. Maria Presentatiekerk Asten
di, 13 jul 2021 Da ge bedankt zèt dè witte war! Fotoreportage
ma, 12 jul 2021 Dan toch nog: de Eerste H. Communie
ma, 12 jul 2021 Oprichting bouwcommissie
vr, 9 jul 2021 Installatieviering op SIRIS-tv
za, 3 jul 2021 Nieuw Rozenhoedje op SIRIS-tv
vr, 2 jul 2021 Start doordeweekse H.Missen Someren
di, 29 jun 2021 Het nieuwe normaal in zicht
do, 24 jun 2021 Update coronaprotocol
di, 22 jun 2021 Herkansing: Installatie pastoor Steijaert
di, 22 jun 2021 Aanmelden voor Vormselviering Someren
ma, 21 jun 2021 Rechthoekige Vaticaanse munt
do, 3 jun 2021 Bijeenkomsten Jong Bisdom Den Bosch
wo, 2 jun 2021 Versoepeling coronamaatregelen
ma, 31 mei 2021 Start doordeweekse H.Missen Asten
vr, 28 mei 2021 Actie Kerkbalans
do, 27 mei 2021 Zeilkamp Noventus
za, 22 mei 2021 Gildemis Ommel op SIRIS-tv
di, 18 mei 2021 Enthousiast ons geloof leven
vr, 14 mei 2021 Pinksternoveen
ma, 10 mei 2021 Creëer je eigen Mariatuin
vr, 7 mei 2021 Theo van Heugten in het zonnetje Fotoreportage
do, 6 mei 2021 Online open huis Sint-Janscentrum
zo, 2 mei 2021 Beperkte verruiming voor grote kerkgebouwen
vr, 30 apr 2021 Jos Knapen ontvangt koninklijke onderscheiding

meer berichten vindt u in het archief

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose