link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Een bijzondere maand
In het verle­den werd gedurende de dagen van ok­to­ber heel bij­zon­der aan­dacht ge­schon­ken aan het bid­den van de Rozen­krans of het rozenhoedje. Door voort­du­rend het ‘Wees gegroet’ samen te herhalen kwamen velen tot rust. De aan­dacht werd telkens opnieuw gericht op Maria, die zeker een luis­te­rend oor had voor hen die vol ver­trouwen hun vragen aan haar voorleg­den, of uit dank­baar­heid haar steun vroegen voor anderen.

Vieringen deze week

dinsdag, 27 oktober
8.30Ommel - Eucharistie
19.00Ommel - Aanbidding
 
woensdag, 28 oktober
8.30Ommel - Eucharistie
 
donderdag, 29 oktober
8.30Ommel - Eucharistie
 
vrijdag, 30 oktober
8.30Ommel - Eucharistie
 
zaterdag, 31 oktober
18.00Helmond Jozefkerk - Eucharistie
 
zondag, 1 november
10.00Lierop - Eucharistie
12.30Asten - Doop

Overzicht van alle vieringen

maandag, 26 oktober 2020
Maandag in de 30e week door het jaar
kleur:groen
1e Lezing:Ef. 4, 32 - 5, 8
Psalm:Ps. 1, 1-2, 3, 4, 6
Evangelie:Lc. 13, 10-17Nieuwste Parochieblad
Parochieblad Oktober 2020
Oktober 2020

eerdere edities
Veilig bij God
Allerheiligen en Allerzielen 2020
gepubliceerd: maandag, 26 oktober 2020
Mgr. Gerard de Korte heeft weer een pas­to­rale brief ge­schre­ven voor de gelo­vi­gen van Bisdom Den Bosch, nu spe­ci­fiek vanwege Aller­hei­ligen (1 no­vem­ber) en Aller­zie­len (2 no­vem­ber) die dit jaar noodge­dwon­gen vanwege corona anders gevierd zullen wor­den dan gepland.
Paradoxen van Kerk & Corona
gepubliceerd: woensdag, 21 oktober 2020
De redactie van pa­ro­chie­blad Angelus stuurde een bij­zon­dere over­we­ging in deze corona­tijd. Door de maat­regelen staan we mis­schien ook eens wat vaker stil bij de ‘gewone dingen’.
Reservering nodig voor alle kerkplekken
gepubliceerd: dinsdag, 20 oktober 2020
Nu er overal weer een grote toename is van het aantal besmet­tingen willen ook de kerken hun bijdrage leveren aan het terug­drin­gen hier­van. De bis­schop­pen van Neder­land vin­den het ‘principieel onjuist’ om de Eucha­ris­tie­vie­ringen geen doorgang te laten vin­den en bie­den de moge­lijk­heid om met maximaal 30 mensen de ver­schil­lende vie­rin­gen te kunnen bezoeken.
Inwijding kapel Someren-Eind uitgesteld
gepubliceerd: maandag, 19 oktober 2020
Zater­dag 24 ok­to­ber zou onze nieuwe Maria­ka­pel wor­den ingewijd door bis­schop Mgr. Gerard de Korte. Echter de recente Corona maat­regelen beperken ons zodanig in de toela­tingen van geïn­te­res­seer­den en gelo­vi­gen en ons streven Corona besmet­ting te voor­ko­men, dat wij in overleg met pastoor Scheepers en bis­schop de Korte hebben moeten besluiten de inwij­ding uit te stellen tot een moment waarop die beper­king niet meer geldt. We mogen hopen dat die gelegen­heid zich in het ko­men­de voor­jaar aan dient.
Extra campagne Actie Kerkbalans
gepubliceerd: woensdag, 14 oktober 2020
Omzien naar elkaar. Dat is volgens een recente peiling onder kerk­gan­gers de be­lang­rijk­ste waarde van kerk-zijn. Echt contact, zorgen voor elkaar, en waar nodig pas­to­rale of diaconale hulp, dat is kerk-zijn op z’n best! Maar juist het omzien naar elkaar moet in deze tijd van corona heel anders vormge­ge­ven wor­den dan voor­heen.
Herfsteditie van parochieblad Angelus
gepubliceerd: dinsdag, 13 oktober 2020
Het heeft vanwege Corona wat lan­ger geduurd dan normaal, maar hier is de digitale editie van ons pa­ro­chie­blad Angelus. Het grote voor­deel van deze late online versprei­ding is, dat de in­for­ma­tie over Corona en liturgie actueler is dan in de papieren uitgave die de afgelopen dagen gekopieerd is en deze week wordt rond­ge­bracht.
Geen weekendvieringen
gepubliceerd: maandag, 12 oktober 2020
Omwille van de nu heersende tweede corona-golf en de dringende oproep vanuit de over­heid hebben de Neder­landse bis­schop­pen alle pa­ro­chies gevraagd om zo snel als moge­lijk in de ko­men­de liturgie­vie­ringen terug te schalen naar maximaal 30 aanwe­zigen (exclusief be­die­naren en mede­wer­kers).
De Kerk en de tweede golf
gepubliceerd: maandag, 12 oktober 2020
Mgr. Gerard de Korte, bis­schop van ons Bisdom Den Bosch, heeft weer een bemoe­digende brief ge­schre­ven naar aan­lei­ding van de dras­tische beperkende maat­regelen vanwege het corona­vi­rus.
Zalige Carlo Acutis
Zaterdag 10 oktober - Franciscusbasiliek Assisi, Italië
gepubliceerd: donderdag, 8 oktober 2020
Het gebeurt niet elke dag dat een jongen die overleed op 15-jarige leef­tijd zalig wordt verk­laard. Zater­dag 10 ok­to­ber zal paus Fran­cis­cus in het Ita­li­aanse Assisi Carlo Acutis zalig verklaren. Zijn levens­ver­haal is wel heel bij­zon­der!
Zusters op bedevaart in Ommel Fotoreportage
Missiezusters van het Kostbaar Bloed uit Aarle-Rixtel
gepubliceerd: zondag, 4 oktober 2020
Op dins­dag 8 sep­tem­ber -het feest van Maria Geboorte- mocht de bede­vaarts­plaats Ommel de missiezusters van het Kost­baar Bloed uit Aarle-Rixtel verwel­ko­men. Ondanks de corona­cri­sis -en met het in achtnemen van alle vei­lig­heids­maat­re­ge­len- wil­den zij als klooster­ge­meen­schap graag op bede­vaart komen.


zo, 4 okt 2020 Bericht van ‘Stichting Jacana’ Video
di, 29 sep 2020 Inwijding kapel Someren-Eind
vr, 18 sep 2020 Vredesweek
vr, 11 sep 2020 Poolse Missen hervat
vr, 11 sep 2020 Mgr. De Korte komt met Gedenkboek
do, 10 sep 2020 Vacatures Kerkbestuur
ma, 7 sep 2020 Kerkmuseum Fotoreportage
di, 1 sep 2020 Online Middag van Bemoediging
vr, 28 aug 2020 Nieuwsbrief Jong Bisdom Den Bosch
do, 27 aug 2020 Weekmissen zorgcentra
di, 18 aug 2020 Brabantse prijs voor de schilderkunst 2020
vr, 14 aug 2020 Ooievaarsinvasie Fotoreportage
di, 11 aug 2020 Is een opleiding misschien iets voor u? Video
do, 23 jul 2020 Afscheid van gastvrouw Tina Klaus Fotoreportage
ma, 20 jul 2020 Openingstijden secretariaat Heusden wijzigen
zo, 19 jul 2020 Aanmelden niet meer noodzakelijk
wo, 15 jul 2020 Uw bijdrage aan Kerkbalans 2020
ma, 13 jul 2020 Zeilkamp Noventus
zo, 12 jul 2020 Organist Jan van der Peet onderscheiden Fotoreportage
za, 11 jul 2020 Mariakapel in Eindhovens Dagblad
vr, 10 jul 2020 Dopen mag weer!
ma, 6 jul 2020 Kapel bijna voltooid Fotoreportage
vr, 3 jul 2020 Nieuwsbrief Jong Bisdom Den Bosch
wo, 1 jul 2020 Het feest van de Zoete Moeder en Zomer 2020
do, 25 jun 2020 Versoepelen coronamaatregelen na 1 juli
ma, 22 jun 2020 Over mensenvissers en verbinden
ma, 22 jun 2020 Internationale Engelse Mis in Beek en Donk
ma, 22 jun 2020 Zondagse Eucharistievieringen
za, 20 jun 2020 Lambertusgilde Someren-Eind bestaat 125 jaar
do, 18 jun 2020 Welkom terug in de kerk!

meer berichten vindt u in het archief

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose