link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Na de Veer­tig­da­gen­tijd, de Goede Week, Pasen en de mei­maand-Maria­maand is de maand juni allesbehalve een rus­tige periode in het katho­lie­ke li­tur­gie.

Vieringen deze week

maandag, 27 juni
8.00Ommel - Eucharistie
9.30Someren-Eind - Eucharistie
13.30Lierop - Eucharistie (Uitvaart)
 
dinsdag, 28 juni
8.00Ommel - Eucharistie
10.30Someren-Dorp - Eucharistie (Uitvaart)
18.30Asten - Rozenhoedje
19.00Asten - Eucharistie
 
woensdag, 29 juni
8.00Ommel - Eucharistie
18.30Someren-Dorp - Rozenhoedje
19.00Someren-Dorp - Eucharistie
 
donderdag, 30 juni
8.00Ommel - Eucharistie
18.00Asten - Aanbidding
19.00Asten - Eucharistie
 
vrijdag, 1 juli
19.00Someren-Dorp - Eucharistie
 
zaterdag, 2 juli
16.30Ommel - Rozenhoedje
17.00Ommel - Eucharistie
 
zondag, 3 juli
9.30Someren-Dorp - Eucharistie
11.00Asten - Eucharistie
11.00Lierop - Eucharistie
13.00Ommel - Doop
14.00Ommel - Doop

Overzicht van alle vieringen

maandag, 27 juni 2022
Maandag in de 13e week door het jaar
kleur:groen
1e Lezing:Am. 2, 6-10.13-16
Psalm:Ps. 50 (49), 16bc-17, 18-19, 20-21, 22-23
Evangelie:Mt. 8, 18-22


Nieuwste Parochieblad
Parochieblad Mei 2022
Mei 2022

eerdere edities
Terugblik cursus lectoraat
gepubliceerd: zondag, 26 juni 2022
Op 28 mei en op 25 juni hebben een aantal lectoren deel­ge­no­men aan de cursus lec­to­raat, deze cursus werd gegeven door, mevrouw Gabriëlle Buirma, logopediste en stem­coach. Zij ver­zorgde een pro­gram­ma van twee ochten­den voor lectoren.
Afscheidsviering kapelaan Van Overbeek
Zondag 26 juni - 10.00 uur - Ommel
gepubliceerd: maandag, 20 juni 2022
Op zon­dag 26 juni zeggen we als pa­ro­chie dank en nemen we afscheid van kape­laan van Overbeek. Hij heeft tien jaar lang in onze pa­ro­chie geleefd en gewerkt als pries­ter. Hij krijgt van onze bis­schop mgr. De Korte een nieuwe benoe­ming als pastoor van de pa­ro­chie Wonder­ba­re Moeder in Drunen – Elshout.
Parochie-avond: filmreeks Sycamore
Samen denken over leven en geloof!
gepubliceerd: woensdag, 15 juni 2022
Vanaf juli or­ga­ni­seert de pa­ro­chie elke eerste dins­dag van de maand een pa­ro­chie-avond. Een avond voor ont­moe­ting en samen leren over ons geloof en de relatie met ons leven. De avon­den wor­den ver­zorgd door de leden van het pas­to­rale team.
IJzererts voor Mariagrot Ommel
Grote gift van Kringloop ONA
gepubliceerd: dinsdag, 14 juni 2022
De res­tau­ra­tie van de Mariagrot in het pro­ces­sie­park van Ommel stelt aannemer Joris van der Zanden voor bij­zon­dere uit­dagingen. Voor de nis zijn 90 jaar gele­den staalslakken gebruikt van een Astens fabriekje. Maar waar vind je vandaag de dag nog staalslakken?
Bedevaart Martelaren van Gorcum
Zaterdag 9 juli - En van geloof - n van geest
gepubliceerd: maandag, 13 juni 2022
Dit jaar is het 450 jaar gele­den dat in Brielle de Mar­te­la­ren van Gorcum om het leven kwamen. Het bede­vaarts­oord staat daar op een bij­zon­dere manier bij stil tij­dens de Nationale Bede­vaart op zater­dag 9 juli.
Afscheidsfeest voor pater Jan Zwirs
Zondag 3 juli - 13.00 uur - Kerkplein Lierop
gepubliceerd: zondag, 12 juni 2022
Nadat we zon­dag 2 januari 2022 met een Eucha­ris­tie­vie­ring afscheid namen van pater Jan Zwirs, is het van een echt feest van­wege corona nog niet geko­men. Daarom zal er op zon­dag 3 juli een feest zijn om pater Jan te bedanken voor al zijn goede werk in Lierop.
Roosterwijziging
gepubliceerd: zondag, 5 juni 2022
Middels een speciale nieuws­brief stelt pastoor Steijaert de pa­ro­chie op de hoogte van enkele onvermij­de­lijke roosterwijzi­gingen na het vertrek van kape­laan Van Overbeek.
Cursus voor lectoren
gepubliceerd: zondag, 29 mei 2022
Op zater­dag 28 mei kwamen acht lectoren uit ver­schil­lende dorpen in onze pa­ro­chie bij elkaar in Heus­den voor een cursus lec­to­raat. De cursus bestaat uit twee dag­de­len en staat onder lei­ding van mevrouw Gabriella Buirma.
Actie Kerkbalans van start
Nieuwe kapelaan voor onze parochie
gepubliceerd: woensdag, 25 mei 2022
Deze en volgende week wordt in alle katho­lie­ke kerken van Asten en Someren de jaar­lijkse actie Kerk­ba­lans gehou­den. De titel luidt: “Vol ver­trouwen de toe­komst tegemoet”. Pater Zwirs is dit jaar met emeritaat gegaan en kape­laan van Overbeek heeft een benoe­ming als pastoor gekregen. Maar bis­schop de Korte ziet toe­komst in onze peel­paro­chie en heeft een nieuwe kape­laan benoemd.
Vormelingen Heusden en Asten
gepubliceerd: dinsdag, 24 mei 2022
Zater­dag 14 mei 2022 ont­ving een groep kin­de­ren uit Heus­den en Asten van pastoor-deken Erik Seidel het Sacra­ment van het Vormsel. De voor­be­rei­ding van deze kin­de­ren uit twee dorpen in onze pa­ro­chie is de afgelopen tijd samen geweest. Een goede samen­wer­king die zijn beslag kreeg tij­dens een mooie vie­ring in de heilige Maria Pre­sen­ta­tie­kerk in Asten.


ma, 16 mei 2022 Vacature medewerker secretariaat (m/v)
ma, 16 mei 2022 Uitnodiging pauselijke gedecoreerden
di, 3 mei 2022 Moment van aanbidding
di, 3 mei 2022 Av Maria in Brabant en daarbuiten
di, 3 mei 2022 Oecumenische gespreksavonden
za, 30 apr 2022 Heiligverklaring Nederlandse pater Titus Brandsma
vr, 29 apr 2022 Herbegraving paters SCJ in Asten
wo, 27 apr 2022 Oude parochie- en dekenale bladen gezocht
di, 26 apr 2022 Parochianen in het zonnetje gezet
ma, 25 apr 2022 Bedevaart naar Maria van Ommel
di, 19 apr 2022 Sint Jorisdag
ma, 11 apr 2022 Tijdelijke omleiding naar begraafplaats Asten
za, 9 apr 2022 Benoeming kapelaan van Overbeek bekend
di, 5 apr 2022 Puur Sangh - Requiem Mozart
di, 29 mrt 2022 Filmavond in de Veertigdagentijd: Risen Video
ma, 28 mrt 2022 De Goede Week en Pasen!
za, 26 mrt 2022 The Passion in Lierop
vr, 25 mrt 2022 Toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria
di, 22 mrt 2022 MOV-actie 2022
za, 5 mrt 2022 Stille Omgang Video
vr, 4 mrt 2022 Pater Titus Brandsma wordt heilig verklaard Video
vr, 4 mrt 2022 Vastenbrief paus Franciscus
di, 1 mrt 2022 Wie verzint een mooie naam?
za, 26 feb 2022 Aswoensdag
za, 26 feb 2022 Uitvaarten in Heusden
do, 24 feb 2022 Verdere versoepeling coronamaatregelen
do, 24 feb 2022 Roosterwijziging Ommel op zaterdagavond
wo, 23 feb 2022 Eerste bouwvergadering Park van Vrede Ommel
za, 19 feb 2022 Begeleide Lourdesreis
vr, 18 feb 2022 Versoepelingen coronamaatregelen

meer berichten vindt u in het archief

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose