link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Tijd om te ontspannen, maar niet om te verslappen
Bij het bekendmaken van versoepelingen in de maat­regelen rond het corona-virus, zei onze minister-presi­dent: ‘Het wordt tijd om te ontspannen, maar niet om te verslappen’. De afgelopen maan­den waren in menig opzicht heel zwaar. Niet ver­won­der­lijk dat er grote behoefte is aan meer ruimte, ontspan­ning, ont­moe­ting en men­se­lijk contact.

Vieringen deze week

vrijdag, 7 augustus
8.00Ommel - Eucharistie
 
zaterdag, 8 augustus
17.30Ommel - Rozenhoedje
18.00Ommel - Eucharistie
18.00Someren-Eind - Eucharistie
19.00Heusden - Eucharistie
 
zondag, 9 augustus
9.00Ommel - Rozenhoedje
9.30Ommel - Eucharistie
9.30Someren-Dorp - Eucharistie
10.00Lierop - Eucharistie
10.15Kapel Sluis XIII - Woord en Communie
11.00Asten - Eucharistie
11.00Someren/Witven - Eucharistie

Overzicht van alle vieringen

donderdag, 6 augustus 2020
Gedaanteverandering van de Heer (feest)
kleur:wit
1e Lezing:Dan. 7, 9-10.13-14
Psalm:Ps. 97 (96), 1-2.5-6.9
2e Lezing:2 Petr. 1, 16-19
Evangelie:Mt. 17, 1-9Nieuwste Parochieblad
Parochieblad Juni 2020
Juni 2020

eerdere edities
Afscheid van gastvrouw Tina Klaus Fotoreportage
gepubliceerd: donderdag, 23 juli 2020
Op don­der­dag 16 juli 2020 nam Tina Klaus afscheid als gastvrouw van het pa­ro­chie­cen­trum. In een in­for­mele set­ting werd er dankjewel ge­spro­ken en tot ziens gezegd. Pastoor Scheepers sprak on­der­staan­de woor­den en onderaan staan nog een paar leuke foto's!
Openingstijden secretariaat Heusden wijzigen
Vanaf 1 september
gepubliceerd: maandag, 20 juli 2020
Per 1 sep­tem­ber 2020 is het pa­ro­chie­secre­ta­riaat in Heus­den alleen nog op dins­dag geopend van 10.30 uur t/m 11.30 uur. Voor dringende zaken is het se­cre­ta­riaat in Asten vier dagen per week geopend.
Aanmelden niet meer noodzakelijk
gepubliceerd: zondag, 19 juli 2020
Inmiddels zijn de kerken twee weeken­den open geweest. De vie­rin­gen waren niet druk bezocht, maar het was wel fijn om weer mensen in de kerk te ont­van­gen. Voor een aantal mensen is aanmel­den voor de vie­rin­gen geen probleem. Zij weten de weg naar het Pa­ro­chie­cen­trum te vin­den. Som­mi­ge zijn heel beslist: zolang ik me moet aanmel­den kom ik niet. Anderen zijn nog huiverig om naar de kerk te komen.
Uw bijdrage aan Kerkbalans 2020
gepubliceerd: woensdag, 15 juli 2020
Het is nu stil… Té stil in onze kerken en in ons normaal ge­spro­ken bruisend pa­ro­chie­cen­trum. Wij als pastores voelen ons ont­hand: in de agenda zijn álle afspraken door­ge­haald. We missen de kerk­gan­gers, de koren, de acolieten en mis­die­naars, de lectoren en ga zo maar door.
Zeilkamp Noventus
maandag 17 t/m donderdag 20 augustus
gepubliceerd: maandag, 13 juli 2020
Net zoals ieder jaar wordt een zeil­kamp geor­ga­ni­seerd door de pa­ro­chie van Wijchen en Bisdom Den Bosch. Dit jaar is er een alternatieve opzet vanwege de corona­maat­re­ge­len.
Organist Jan van der Peet onderscheiden Fotoreportage
Zeventig jaar kerkorganist!
gepubliceerd: zondag, 12 juli 2020
In de Lambertus­kerk te Someren is zon­dag 12 juli Jan van der Peet on­der­schei­den met de dio­ce­sane legpen­ning voor het bereiken van de mijl­paal van zeven­tig jaar kerkorganist! Behalve de zware metalen pen­ning, ont­ving hij een cer­ti­fi­caat en een speldje voor op het revers.
Mariakapel in Eindhovens Dagblad
Inzegening op 24 oktober door mgr. De Korte
gepubliceerd: zaterdag, 11 juli 2020
Eindhovens Dagblad, regio-editie De Peel, heeft een mooi bericht over onze Maria­ka­pel in Someren-Eind. Ricus Looijmans van de Eindse loca­tieraad komt ver­telt in het bericht over de keuze van de locatie en dat de loca­tieraad achteraf blij is met de gekozen plek bij de begraaf­plaats.
Dopen mag weer!
In Asten en Heusden
gepubliceerd: vrijdag, 10 juli 2020
Gelukkig mag er weer gedoopt wor­den, mits de anderhalve meter­maat­re­gel in acht wordt geno­men! Daarom is voor Asten en Heus­den een maximum van 25 mensen gewenst. Ook dienen de doop­vie­ringen kort en krach­tig te zijn.
Kapel bijna voltooid Fotoreportage
gepubliceerd: maandag, 6 juli 2020
De bouw van de Maria­ka­pel op de begraaf­plaats in Someren-Eind is bijna voltooid. Het wordt een prach­tige kapel.
Nieuwsbrief Jong Bisdom Den Bosch
Afsluiting en nieuw jaarprogramma
gepubliceerd: vrijdag, 3 juli 2020
Aan het einde van het seizoen ont­vingen we een nieuwe nieuws­brief van Jong Bisdom Den Bosch. Daarin een uit­no­di­ging voor de fees­te­lij­ke afslui­ting op 12 juli in Cuijk en een vooruit­blik naar het nieuwe seizoen.


wo, 1 jul 2020 Het feest van de Zoete Moeder en Zomer 2020
do, 25 jun 2020 Versoepelen coronamaatregelen na 1 juli
ma, 22 jun 2020 Over mensenvissers en verbinden
ma, 22 jun 2020 Internationale Engelse Mis in Beek en Donk
ma, 22 jun 2020 Zondagse Eucharistievieringen
za, 20 jun 2020 Lambertusgilde Someren-Eind bestaat 125 jaar
do, 18 jun 2020 Welkom terug in de kerk!
do, 11 jun 2020 Protocollen Kerkelijk leven op anderhalve meter
wo, 10 jun 2020 Brood van het Leven - Sacramentsdag 2020
za, 30 mei 2020 Brief aan communicanten en vormelingen
do, 28 mei 2020 Weekmissen in Ommel
do, 28 mei 2020 Franciscusparochie gaat weer vieren!
do, 28 mei 2020 Voorlopig geen dopen
ma, 25 mei 2020 Feest van de herschepping - Pinksteren 2020
di, 19 mei 2020 Vijf jaar encycliek Laudato Si’ Video
ma, 18 mei 2020 Hemelvaart - Het thuiskomen van Jezus en corona
wo, 13 mei 2020 Zegening processiekaarsen in Ommel Video
di, 12 mei 2020 Goede Doelen Week Asten, Heusden en Ommel
za, 9 mei 2020 Moederdag voor Maria
za, 9 mei 2020 Eucharistieviering Ommel op SIRIS
vr, 8 mei 2020 Pater Toon Santegoeds S.C.J. overleden
vr, 8 mei 2020 Zingen met Maria - mei 2020 Video
vr, 8 mei 2020 Laudato si’ week Video
do, 7 mei 2020 Maria en de coronacrisis
do, 7 mei 2020 Nieuw katholiek aanbod
vr, 1 mei 2020 Lustrum Franciscusparochie!
wo, 29 apr 2020 Een klein feest in een onzekere tijd Fotoreportage
di, 28 apr 2020 Dodenherdenking in coronatijd Video
ma, 27 apr 2020 Bijzondere meimaand in Ommel
zo, 26 apr 2020 Brief van Paus Franciscus voor de Meimaand

meer berichten vindt u in het archief

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose