link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Woensdag 2 februari
Maria Lichtmis is de populaire naam voor het feest van de Opdracht van Christus in de Tempel. Het wordt op 2 februari gevierd, 39 dagen na Kerst­mis. Aan het begin van de eucha­ris­tie­vie­ring van deze feest­dag vindt een pro­ces­sie met gezegende kaarsen plaats.

Vieringen deze week

donderdag, 27 januari
16.00Asten - Eucharistie
 
vrijdag, 28 januari
8.30Ommel - Eucharistie
16.00Someren-Dorp - Eucharistie
 
zaterdag, 29 januari
16.00Ommel - Eucharistie
16.00Someren-Eind - Eucharistie
16.00Heusden - Eucharistie
 
zondag, 30 januari
9.00Ommel - Rozenhoedje
9.30Ommel - Eucharistie
9.30Someren-Dorp - Eucharistie
10.15Kapel Sluis XIII - Woord en Communie
11.00Lierop - Eucharistie
11.00Asten - Eucharistie

Overzicht van alle vieringen

donderdag, 27 januari 2022
Donderdag in de 3e week door het jaar
kleur:groen
1e Lezing:II Sam. 7, 18-19. 24-29
Psalm:Ps. 132 (131), 1-2, 3-5, 11, 12, 13-14.
Evangelie:Mc. 4, 21-25


Nieuwste Parochieblad
Parochieblad December 2021
December 2021

eerdere edities
Het is nooit te laat!
gepubliceerd: woensdag, 26 januari 2022
De afgelopen an­der­halve maand is de pa­ro­chie meer­dere keren bena­derd door ouders met de vraag of hun ‘oudere’ kin­de­ren ook nog gedoopt mogen wor­den. Het ging dan om kin­de­ren tussen 5-8 jaar. Soms was het er gewoon nog niet van geko­men. Maar soms speelde de Corona-crisis met haar onbestemd­heid ook een rol.
Blasiuszegen
Donderdag 3 februari
gepubliceerd: dinsdag, 25 januari 2022
In de katho­lie­ke Kerk is het een oude gewoonte om de voor­spraak van de heilige Blasius van Sebaste in te roepen als hulp tegen keelaandoe­ningen. Op 3 februari, de gedenk­dag van de heilige Blasius, wordt na de Mis de zo­ge­naamde Blasius­ze­gen gegeven.
Leo van Bussel koninklijk onderscheiden
gepubliceerd: maandag, 24 januari 2022
Tot zijn verras­sing ont­ving onze medepa­ro­chi­aan en vrij­wil­li­ger Leo van Bussel vandaag een ko­nin­klij­ke onder­schei­ding. Leo is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau van­wege zijn ver­diensten voor Kerk en maat­schap­pij.
Zondag van het Woord van God
Zondag 23 januari - Derde zondag door het jaar
gepubliceerd: donderdag, 20 januari 2022
Paus Fran­cis­cus heeft in 2019 een zon­dag van het Woord van God inge­steld. Die zon­dag is de derde zon­dag door het jaar. Dit jaar valt deze zon­dag op 23 januari 2022, maar de paus onder­streept dat de aan­dacht voor de Schrift zich niet mag beperken tot die ene zon­dag. Het is bedoeld als aanzet om zoveel moge­lijk de Bijbel ter hand te nemen.
Geen verandering Coronamaatregelen in de Kerk
gepubliceerd: woensdag, 19 januari 2022
Afgelopen vrij­dag was er weer een pers­con­fe­ren­tie over de Corona-maat­regelen in ons land.
Gebedsweek voor eenheid - Licht in het duister
Week van 16 t/m 23 januari
gepubliceerd: maandag, 17 januari 2022
Niet alleen de her­ders bezochten het Kind van Beth­le­hem ook Wijzen uit het Oosten bezochten het Kind en zijn Moeder. Het licht van een ster had hen aange­moe­digd: “Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn geko­men om Hem te aanbid­den”.
Nationaal gebed voor vrede en verbinding
Week van gebed voor eenheid - 16 t/m 23 januari
gepubliceerd: zaterdag, 15 januari 2022
Aan de voor­avond van de Week van gebed voor een­heid vindt op zater­dag 15 januari een Natio­naal Gebed plaats. De ini­tia­tiefnemers zijn getroffen door de ver­deeld­heid tussen mensen, in geloofs­ge­meen­schappen en de samen­le­ving naar aan­lei­ding van de aan­hou­dende corona­cri­sis. In het gebed wordt God gevraagd om vrede, verbin­ding, mild­heid en een­heid.
Wie verzint een mooie naam?
Voor het vernieuwde parochieblad
gepubliceerd: maandag, 10 januari 2022
We zijn we op dit moment druk bezig met de opzet van een nieuw pa­ro­chie­blad. Het moet een moderner blad wor­den, inte­res­sant voor pa­ro­chi­anen uit al onze pa­ro­chielo­ca­ties. En een nieuw blad verdient een nieuwe naam. “Angelus” is immers de naam van het blad van de voor­ma­lige fusie­paro­chie groot-Asten.
Nieuwe benoeming kapelaan van Overbeek
gepubliceerd: zondag, 9 januari 2022
Er is nieuws over de samen­stel­ling van het pas­to­rale team binnen de Heilige Fran­cis­cus­paro­chie. Kape­laan Harold van Overbeek is door de bis­schop van Den Bosch, mon­seig­neur De Korte, gevraagd om een nieuwe benoe­ming te aan­vaar­den per 1 juli 2022.
Jubileum paus Adrianus VI
Vijfhonderste verjaardag pauskeuze
gepubliceerd: zondag, 9 januari 2022
Zondag 9 januari 2022 is het precies 500 jaar gele­den dat Adriaan Floris­zoon Boeyens werd verkozen tot paus. Om dit jubileum te vieren is de Project­groep Adrianus­jaar opgericht met een web­si­te en diverse ac­ti­vi­teiten.


do, 6 jan 2022 Vacature dirigent Lambertuskoor Someren
ma, 3 jan 2022 Lierop: zondagse H.Mis naar 11.00 uur
vr, 31 dec 2021 Een Gezegend en Voorspoedig 2022!!!
ma, 27 dec 2021 Brief van paus Franciscus voor gezinnen
ma, 27 dec 2021 Nieuw Rozenhoedje opgenomen
di, 21 dec 2021 Nachtmis in alle vroegte
di, 21 dec 2021 Aangescherpte maatregelen Nederlandse bisschoppen
za, 18 dec 2021 Wijziging pastoraal verantwoordelijken Heusden en Lierop
za, 18 dec 2021 Verwondering in een donkere tijd Video
zo, 12 dec 2021 Reservering nodig voor Kerstvieringen
vr, 3 dec 2021 Huiszegen 2022
do, 2 dec 2021 Veranderingen vieringenrooster
do, 2 dec 2021 Dank voor decemberactie!
wo, 1 dec 2021 Geen vieringen na 17.00 uur - ook niet met Kerstmis
di, 30 nov 2021 Pater Harrie te Plate overleden
ma, 29 nov 2021 Inzegening Mariakapel Someren
za, 27 nov 2021 Adventsactie 2021 Fotoreportage
do, 25 nov 2021 Pastoor-deken Paul Janssen verlaat de Peel
ma, 22 nov 2021 ‘Geboeide vleugels’
do, 18 nov 2021 Sinterklaasviering geannuleerd
wo, 17 nov 2021 Boekpresentatie geannuleerd
zo, 14 nov 2021 Afscheid van pater Jan Zwirs Fotoreportage
vr, 12 nov 2021 Aanscherping Corona-maatregelen in de Kerk
ma, 8 nov 2021 Coronamaatregen in de Kerk
wo, 3 nov 2021 Informatieavonden Eerste H. Communie
di, 2 nov 2021 Uitzending Omroep Brabant: herbegraving paters SCJ
ma, 1 nov 2021 Hubertusmissen
za, 30 okt 2021 Allerzielen 2021
di, 26 okt 2021 Meimaand Ommel 2022
do, 21 okt 2021 Koepelkerkconcert geannuleerd

meer berichten vindt u in het archief

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose