link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Als ik dit stukje schrijf, ben ik net geen twee weken in de pa­ro­chie. En ik merk … ik ben hier graag. Ik ontmoet heel veel mensen (maar ja … al die namen: de Nelly’s, Toonen en van Bussels zijn niet te tellen).

Vieringen deze week

dinsdag, 19 januari
19.00Ommel - Aanbidding
 
woensdag, 20 januari
8.30Ommel - Eucharistie
19.00Lierop Henricushof - Eucharistie
 
donderdag, 21 januari
8.30Ommel - Eucharistie
 
vrijdag, 22 januari
8.30Ommel - Eucharistie
 
zaterdag, 23 januari
17.30Ommel - Rozenhoedje
18.00Ommel - Eucharistie
18.00Someren-Eind - Eucharistie
19.00Heusden - Eucharistie
 
zondag, 24 januari
9.00Ommel - Rozenhoedje
9.30Ommel - Eucharistie
9.30Someren-Dorp - Eucharistie
10.00Lierop - Eucharistie
11.00Asten - Eucharistie

Overzicht van alle vieringen

dinsdag, 19 januari 2021
Dinsdag in de 2e week door het jaar
kleur:groen
1e Lezing:Hebr. 6, 10-20
Psalm:Ps. 111 (110), 1-2, 4-5, 9-10c
Evangelie:Mc. 2, 23-28


Nieuwste Parochieblad
Parochieblad December 2020
December 2020

eerdere edities
Installatie pastoor Steijaert
gepubliceerd: maandag, 18 januari 2021
Op zon­dag 7 februari om 11.00 uur wordt pastoor Sacha Steijaert in de H. Maria Pre­sen­ta­tie­kerk in Asten door Mgr. Gerard de Korte geïnstalleerd. Daar mogen maar der­tig geno­dig­den bij aanwe­zig zijn.
Corona-maatregelen R.-K. Kerk ongewijzigd
gepubliceerd: woensdag, 13 januari 2021
De verlen­ging van de lockdown door het kabinet tot en met 9 februari heeft geen con­se­quenties voor de corona­maat­re­ge­len die al in de Rooms-Katho­lie­ke Kerk gel­den. Dat laat het se­cre­ta­riaat van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie woens­dag 13 januari weten.
Ons doopsel en verantwoordelijkheid
Vijfde woord ter bemoediging
gepubliceerd: maandag, 11 januari 2021
Afgelopen zon­dag hebben wij met het feest van de Doop van de Heer, li­tur­gisch gezien, de Kerst­tijd afgesloten. De kerst­ver­sie­rin­gen in kerken en huizen wor­den opgeruimd. De kerst­stal kan weer naar zol­der. Het Evan­ge­lie van zon­dag maakte dui­de­lijk dat wij met Kerst­mis niet zomaar een geboorte hebben gevierd. Bij de doop van Jezus in de Jordaan wordt Hij aangewezen als de welbeminde Zoon. In Christus zoekt de Vader ons op. Teken van god­de­lijke soli­da­ri­teit.
Afscheidsviering pastoor Scheepers Fotoreportage
gepubliceerd: dinsdag, 5 januari 2021
Na vijf jaar heeft pastoor Pieter Scheepers (48) de Fran­cis­cus­paro­chie Asten-Someren per 1 januari ingeruild voor de Damiaan­paro­chie in Helmond. Op oude­jaars­dag, don­der­dag 31 de­cem­ber, werd in de Heilige Maria Pre­sen­ta­tie­kerk in Asten afscheid geno­men van de pastoor. Pastoor Pieter Scheepers was cele­brant in zijn eigen afscheids­vie­ring.
Een huis-Paaskaars
Creëer een liturgische sfeer
gepubliceerd: dinsdag, 5 januari 2021
We leven in een rare tijd. Veel meer mensen dan normaal zijn niet in de gelegen­heid om naar de kerk te gaan. U kunt wel veel kerk­diensten volgen via in­ter­net of op TV, maar dat is toch niet het­zelfde. Mensen zitten nu ook veel meer thuis dan anders vanwege thuis­werken, qua­ran­tai­ne of coronabesmet­ting.
Verhuisbericht
gepubliceerd: donderdag, 31 december 2020
Op de valreep van 2021 ont­vingen we nog een verhuis­be­richt van pastoor Pieter Scheepers. Pastoor Scheepers verhuist half januari naar de pastorie te Mierlo-Hout.
Muzikaal dankjewel voor pastoor Scheepers Video
gepubliceerd: woensdag, 30 december 2020
Kinder­koor Quintessens heeft een muzikaal dankjewel gemaakt om pastoor Pieter Scheepers te bedanken voor vijf jaar pret­tige samen­wer­king.
Gerarduskalender 2021
gepubliceerd: dinsdag, 29 december 2020
Ook dit jaar is hij weer te koop, de Gerarduskalen­der. Leuk voor een ver­jaar­dag, gezellig in iedere keuken, op kantoor of op het nacht­kastje. De kalen­der past in iedere schoen en onder iedere Kerst­boom. Vanwege de corona­maat­re­ge­len is er dit jaar een bestelservice zodat zo min moge­lijk risico geno­men wordt.
Huiszegen 2021
gepubliceerd: dinsdag, 29 december 2020
Het is een goede gewoonte om bij gelegen­heid van het nieuwe jaar het huis te laten zegenen door een pries­ter of diaken. Dat is dikwijls niet moge­lijk, maar u kunt wel de huis­ze­gen down­loa­den, printen en laten zegenen.
Kerstboodschap paus Franciscus
Blijf ook in de meest barre tijden op God vertrouwen
gepubliceerd: maandag, 28 december 2020
Paus Fran­cis­cus sprak op Kerst­dag zijn tra­di­tio­nele kerst­bood­schap uit, waarin hij be­klem­toonde dat Jezus vrede en hoop brengt in een wereld die is uitge­put door oorlogen en pandemieën. Fran­cis­cus herhaalde de oproep dat vaccins voor ie­der­een be­schik­baar moeten zijn, vooral voor de meest kwets­ba­ren. Hij had ook bij­zon­dere aan­dacht voor de ge­zin­nen die vandaag de dag niet herenigd kunnen wor­den vanwege de ge­zond­heids­cri­sis.


ma, 28 dec 2020 Bericht van onze nieuwe pastoor
wo, 23 dec 2020 Parochiesecretariaat Asten gesloten
di, 22 dec 2020 Pontificale Nachtmis Sint-Jan op Omroep Brabant
di, 22 dec 2020 Aanpassingen kerstvieringen Heusden
ma, 21 dec 2020 Groot bedrag voor Park van Vrede
vr, 18 dec 2020 Videoboodschap Nederlandse bisschoppen Video
wo, 16 dec 2020 Geen Nachtmissen deze Kerstmis
wo, 16 dec 2020 Kerstkaart Fotoreportage
di, 15 dec 2020 Uitnodiging vormelingen
di, 15 dec 2020 Paus Franciscus kondigt Jozefjaar af
do, 10 dec 2020 Pandemie-advies van kerkhervormer Luther
di, 1 dec 2020 50-jarig jubileum Ceciliakoor
ma, 30 nov 2020 Decemberactie voor de minima
ma, 30 nov 2020 Geef vandaag voor de Kerk van morgen
za, 28 nov 2020 Bijzondere Vormselviering Fotoreportage
wo, 25 nov 2020 Veelgestelde vragen over Kerstmis
wo, 25 nov 2020 Online kindervieringen
ma, 23 nov 2020 Adventskalender
ma, 23 nov 2020 Koning Christus dienstbaar volgen
zo, 22 nov 2020 Sacha Steijaert nieuwe pastoor
do, 19 nov 2020 Wat kunnen wij met Kerstmis voor anderen betekenen?
wo, 18 nov 2020 Pastoor Scheepers, bedankt!
di, 10 nov 2020 Eerste H. Communie 2021 in Asten
ma, 9 nov 2020 Feest in een donkere tijd
zo, 8 nov 2020 Pastoor Scheepers verruilt Asten-Someren voor Helmond
za, 7 nov 2020 Jack Swaanen tot diaken gewijd Fotoreportage
wo, 4 nov 2020 Maatregelen R.-K. Kerk blijven onverminderd van kracht
za, 31 okt 2020 Brochure Kerkendijk 97 Fotoreportage
do, 29 okt 2020 Diakenwijding Jack Swaanen
do, 29 okt 2020 Allerzielen bidprentje 2020

meer berichten vindt u in het archief

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose