link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Op 8 de­cem­ber viert de katho­lie­ke kerk het feest van Maria On­be­vlekt Ont­van­gen. Wat vieren we nu eigen­lijk met dit be­lang­rijke Hoog­feest?

Vieringen deze week

zaterdag, 26 november
16.30Ommel - Rozenhoedje
17.00Ommel - Eucharistie
 
zondag, 27 november
9.30Someren-Dorp - Eucharistie
10.15Kapel Sluis XIII - Gebed
11.00Asten - Eucharistie
15.00Asten - Concert

Overzicht van alle vieringen

zaterdag, 26 november 2022
Zaterdag in de 34e week door het jaar
kleur:groen
1e Lezing:Apok. 22, 1-7
Psalm:Ps. 95 (94), 1-2, 3-5, 6-7
Evangelie:Lc. 21, 34-36


Nieuwste Parochieblad
Parochieblad Oktober 2022
Oktober 2022

eerdere edities
Filmavond in de Advent - Babette’s Feast
Woensdag 30 november - 18.00 uur - Someren
gepubliceerd: vrijdag, 25 november 2022
In de Advents­tijd berei­den we ons voor op Kerst­mis. Mensen maken het gezellig in deze donkere tijd en verlangen weer naar het licht. Samen wachten op de geboorte van het Kind in de kribbe. Graag willen we in de pa­ro­chie een film­avond or­ga­ni­se­ren als hulp­mid­del op weg naar Kerst­mis. Deze avond wordt ge­za­men­lijk geor­ga­ni­seerd door de Fran­cis­cus-pa­ro­chie en de Pro­tes­tante Ge­meen­te in Someren.
'Om de tafel' - Lunch en een goed gesprek
Zondag 27 november - 12.30 uur - kerkstraat 4 Asten
gepubliceerd: maandag, 14 november 2022
Leven is niet iets dat je alleen doet. En ook leren is niet iets om alleen te doen. Dat doe je altijd samen. Als ge­meen­schap kun je elkaar mee­ne­men op een weg. Of het nu gaat over een studie, cultuur, leven of geloof. Op zon­dag 27 no­vem­ber komt een groepje twinti­gers bij elkaar. Ze doen dat 'Om de tafel'.
Energiemaatregelen in de parochie
gepubliceerd: maandag, 14 november 2022
In ver­band met de situatie op de energie­markt en de con­se­quentie voor grote energieverbruikers zoals kerken zijn er de afgelopen tijd ont­moe­tingen geweest tussen het bisdom en pa­ro­chies. Het bisdom van Den Bosch vraagt pa­ro­chies dringend om serieuze maat­regelen te nemen be­tref­fen­de het energieverbruik. Het bisdom heeft daartoe ook voor­stel­len gedaan.
Op avontuur met de Advent
Donderdag 24 november - 20.00 uur - Bijzaal kerk Asten
gepubliceerd: zondag, 13 november 2022
Vier weken voor kerst­mis begint de Advent­tijd. Het woord Advent en avontuur (adventure in het Engels) hebben dezelfde oorsprong. Het is als het ware een ontdek­kings­tocht naar het kerst­feest toe. Op deze thema-avond gaan we samen op avontuur, op ontdek­kings­tocht naar het kerst­feest.
Dag van bezinning
Donderdag 24 november - Foyer de Charité Thorn
gepubliceerd: dinsdag, 8 november 2022
Hoe fijn is het om eens een dagje helemaal los te zijn van al die afspraken en ver­plich­tingen? De tele­foon, tablet, multimedia die ons dage­lijks overvallen met in­for­ma­tie en indrukken?
Een kruis op WJD-tour-tocht
gepubliceerd: maandag, 7 november 2022
In au­gus­tus 2023 vin­den de Wereld­jon­ge­ren­da­gen (WJD) weer plaats, dit jaar in Lissabon. Honderd­dui­zen­den jon­ge­ren van over de hele wereld komen dan samen om hun geloof te vieren, te ver­die­pen en met elkaar te beleven.
Gedenkplaat Lambertuskerkhof ingezegend Fotoreportage
gepubliceerd: vrijdag, 4 november 2022
Op het Lambertus­kerkhof in Someren ligt een nieuwe grafsteen met daarop de namen van vijf ‘vergeten’ pastoors en twee ‘vergeten’ kape­laans. De steen ligt tussen de pastoors Lammers, Saes en De Veer.
Herinneringskaartje Allerzielen 2022
Woensdag 2 november
gepubliceerd: woensdag, 2 november 2022
Elk jaar staan we in de Kerk stil bij onze dier­ba­ren die ons zijn ontvallen. Ook dit jaar is een jaar geweest waarin de Corona-maat­regelen be­lem­me­ringen opwierpen die het afscheid van gelief­den moei­lijker maakten. Dat valt ons allen zwaar.
Winterconcert Puur Sangh
Zondag 27 november - 15.00 uur - Maria Presentatiekerk Asten
gepubliceerd: dinsdag, 1 november 2022
Op zon­dag 27 no­vem­ber pakt Puur Sangh weer flink uit met een Winter­con­cert. Het concert begint om 15.00 uur en is te be­luis­te­ren in de Maria Pre­sen­ta­tie­kerk te Asten. Als hoofd­werk zal uitge­voerd wor­den het Gloria van Antonio Vivaldi.
Parochieavond: filmreeks Sycamore
Dinsdag 1 november: ‘Heiligen en de hoop op de hemel’
gepubliceerd: maandag, 31 oktober 2022
Elke eerste dins­dag van de maand or­ga­ni­seert de pa­ro­chie een pa­ro­chie-avond. Een avond voor ont­moe­ting en samen leren over ons geloof en de relatie met ons leven en dat van anderen. De avon­den wor­den ver­zorgd door de leden van het pas­to­rale team.


ma, 31 okt 2022 Hubertusmis
za, 29 okt 2022 Inzegening gedenkplaat Lambertuskerkhof Someren
wo, 26 okt 2022 Processiepark houdt 'Open Huis' Fotoreportage
di, 25 okt 2022 Ontvangst WJD-kruis in onze parochie
do, 20 okt 2022 Concert Somerens Lust: Allerseelen
do, 20 okt 2022 Nieuw parochieblad - Nieuwe stijl Fotoreportage
do, 20 okt 2022 Wijzigingen organisatie parochie
wo, 12 okt 2022 MOV viering met het koor Incantare
zo, 9 okt 2022 Feestelijke vrijwilligersdag Asten Fotoreportage
za, 8 okt 2022 Middag van bemoediging
za, 8 okt 2022 Dag van bezinning
zo, 2 okt 2022 Oecumenische viering
za, 1 okt 2022 Eerste H. Communie Asten
wo, 28 sep 2022 Parochieavond: filmreeks Sycamore
za, 24 sep 2022 Parochiegids 2022 – 2023 verschenen
vr, 23 sep 2022 Vredesvuur in Ommel
za, 17 sep 2022 Benoeming nieuwe priester voor onze parochie
vr, 16 sep 2022 Alphacursus Asten Video
ma, 12 sep 2022 MOV-groep organiseert solidariteitsmaaltijd
zo, 11 sep 2022 Franciscuskoor Asten luistert eerste H.Mis op Fotoreportage
za, 20 aug 2022 Parochieavond: filmreeks Sycamore
do, 11 aug 2022 Contactloos betalen in Ommel
do, 4 aug 2022 Tienerfestival 4U
do, 4 aug 2022 Alphacursus Asten - Doe je mee?
di, 26 jul 2022 Parochieavond: filmreeks Sycamore
ma, 25 jul 2022 H.Mis Someren op vrijdag 29 juli vervalt
vr, 15 jul 2022 Parochieavond: filmreeks Sycamore
zo, 3 jul 2022 Asten: Jozefkoor en Mariakoor gaan samen
vr, 1 jul 2022 Afscheid van kapelaan Van Overbeek Fotoreportage
do, 30 jun 2022 Parochie-avond: filmreeks Sycamore

meer berichten vindt u in het archief

Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose