link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Heilige Birgitta

gepubliceerd: zondag, 30 juni 2024
Heilige Birgitta

Op 23 juli vieren we de feest­dag van de Heilige Birgitta, ook bekend als Birgitta van Zweden. Geboren in 1303 in het adellijke huis van Finsta, had Birgitta een diep­gaande invloed op de chris­te­lijke wereld van de mid­del­eeuwen. Ze wordt herinnerd als een mystica, een her­vormster, en de stichteres van de Orde van de Aller­hei­ligste Ver­los­ser, ook wel bekend als de Bir­git­ti­nes­sen. Haar leven en werk hebben haar de titel van patrones van Europa opgeleverd, een eer die in 1999 door paus Johannes Paulus II werd beves­tigd.

Vroege Leven en Roeping

Birgitta werd geboren in een wel­ge­stelde familie en trouwde op jonge leef­tijd met Ulf Gudmarsson. Samen kregen ze acht kin­de­ren, waar­on­der de Heilige Catharina van Zweden. Ondanks haar rol als echt­ge­note en moe­der, voelde Birgitta een diepe reli­gi­euze roe­ping. Haar geloof werd ver­sterkt door visioenen die ze vanaf haar jeugd had, waarin Christus, Maria en heiligen tot haar spraken. Deze visioenen waren niet alleen per­soon­lijk van aard, maar bevatten ook aan­wij­zingen voor de her­vor­ming van de kerk en de samen­le­ving.

Stichteres van de Bir­git­ti­nes­sen

Na de dood van haar man in 1344 wijdde Birgitta zich volle­dig aan het reli­gi­euze leven. Ze begon met het opzetten van een nieuwe kloosterorde, de Orde van de Aller­hei­ligste Ver­los­ser. Deze orde was uniek van­wege haar dubbele karakter: het combi­neerde zowel monniken als nonnen in aparte, maar verbon­den ge­meen­schappen. De orde streefde naar een strikt leven van armoede, kuis­heid en ge­hoor­zaam­heid, terwijl ze zich ook richtte op de zorg voor zieken en armen.

In 1370 keurde paus Urbanus V haar orde goed, en niet veel later werd het eerste klooster gesticht in Vadstena, Zweden. Dit klooster werd al snel een centrum van reli­gi­euze studie en spiri­tua­li­teit, en Birgitta's invloed verspreidde zich door heel Europa.

Mystieke Visioenen en Hervor­mings­werk

Birgitta's visioenen zijn verzameld in een werk genaamd de ‘Revelationes’, of ‘Open­ba­ringen’. Dit boek werd wijdverspreid en ver­taald in ver­schil­lende talen, waardoor haar ideeën en bood­schappen een breed publiek bereikten. In haar visioenen bekritiseerde ze open­lijk de morele en spi­ri­tu­ele tekort­ko­mingen van de ker­ke­lijke en wereldlijke lei­ders van haar tijd. Ze riep op tot her­vor­mingen en een terug­keer naar een meer authen­tieke chris­te­lijke levens­wij­ze.

Een van haar opmer­ke­lijke pelgrimages was naar Rome, waar ze pleitte voor de terug­keer van de paus van Avignon naar Rome en de her­vor­ming van het ker­ke­lijke leven. Haar vastbera­den­heid en invloed waren zo groot dat ze zelfs pau­se­lijke aan­dacht trok, hoewel haar visioenen en bood­schappen vaak controverse veroor­zaakten.

Erfgoed en Canoni­sa­tie

Heilige Birgitta stierf in 1373 in Rome, en haar lichaam werd terug­ge­bracht naar Zweden waar het werd begraven in het klooster van Vadstena. Ze werd in 1391 heilig verklaard door paus Boni­fa­tius IX. Haar feest­dag op 23 juli is een vie­ring van haar leven, haar werk en haar blijvende impact op de chris­te­lijke ge­meen­schap.

In 1999 werd ze samen met Edith Stein en Catharina van Siena uit­ge­roe­pen tot patrones van Europa. Deze erken­ning bena­drukt haar rol als een bruggen­bouwer tussen ver­schil­lende culturen en haar inzet voor vrede, ge­rech­tig­heid en geloof in een turbulente tijd.

De Heilige Birgitta blijft een in­spi­ra­tie­bron voor velen, een voor­beeld van hoe diep geloof en vastbera­den­heid de loop van de ge­schie­de­nis kunnen beïn­vloe­den. Haar nalaten­schap leeft voort in de kloosteror­den die ze heeft gesticht en in de spi­ri­tu­ele teksten die haar visie en wijs­heid over­bren­gen aan nieuwe gene­ra­ties.

overzicht van bijdragen:
zondag, 30 juni 2024Heilige Birgitta
zaterdag, 1 juni 2024Hoogfeest HH. Petrus en Paulus
maandag, 15 april 2024Meimaand Mariamaand
zondag, 7 april 2024Maria Boodschap
woensdag, 27 maart 2024Licht van Christus
dinsdag, 19 maart 2024Feest H. Jozef
donderdag, 1 februari 2024Vastenoverweging
dinsdag, 9 januari 2024The Screwtape letters
 
woensdag, 27 december 2023Maximiliaan Kolbe
vrijdag, 15 december 2023Johannes van Kenty
maandag, 27 november 2023Maria Onbevlekte Ontvangenis
woensdag, 8 november 2023Christus Koning
zaterdag, 14 oktober 2023Onderweg naar heiligheid
donderdag, 28 september 2023150e Geboortedag Mgr. Frans Schraven
zaterdag, 16 september 2023Kerkleraressen
zaterdag, 9 september 2023Het feest van Maria Moeder van Smarten
donderdag, 17 augustus 2023Maria Geboorte
maandag, 3 juli 2023De stilte in
maandag, 5 juni 2023Juni - Maand van het Heilig Hart
zondag, 16 april 2023Meimaand - Mariamaand
vrijdag, 24 februari 2023Vasten?
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
woensdag, 4 januari 2023Goede voornemens voor een ontwapenend 2023
 
maandag, 19 december 2022Onnozele kinderen
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
woensdag, 5 oktober 2022Allerheiligen en Allerzielen
dinsdag, 16 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 25 juli 2022Maria Tenhemelopneming
maandag, 4 juli 2022Vakantie - tijd voor reflectie
vrijdag, 27 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 16 mei 2022Hemelvaartsdag
maandag, 2 mei 2022Titus
dinsdag, 19 april 2022Barmhartigheidszondag
donderdag, 7 april 2022Goede Week
maandag, 28 februari 2022Veertigdagentijd
zaterdag, 5 februari 2022Pater voor journalisten
maandag, 17 januari 2022Maria Lichtmis
 
vrijdag, 24 december 2021Kerstmis
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 11 oktober 2021De rozenkrans
vrijdag, 24 september 2021Gezichtsverlies
zaterdag, 11 september 2021Werk en Rust
donderdag, 19 augustus 2021Vragenuurtje
donderdag, 29 juli 2021Goede manieren
dinsdag, 20 juli 2021Een maakbare wereld?
dinsdag, 22 juni 2021Geduld is een schone deugd!
donderdag, 3 juni 2021Een schot in de roos
vrijdag, 23 april 2021Bekijk het leven ook eens van de positieve kant!
zaterdag, 3 april 2021Exodus
woensdag, 24 maart 2021Groen! Groen!
zondag, 28 februari 2021Alles is relatief
donderdag, 11 februari 2021Veertig dagen zonder
vrijdag, 29 januari 2021Geweld
donderdag, 14 januari 2021Oh nee, dat mag nu niet!
 
zondag, 20 december 2020Kerstwens 2020
donderdag, 10 december 2020Advent
donderdag, 12 november 2020Wat er speelt rond de overplaatsing van je pastoor
woensdag, 28 oktober 2020Allerzielen
donderdag, 1 oktober 2020Oktobermaand
dinsdag, 1 september 2020Tropisch
vrijdag, 10 juli 2020Zomervakantie
donderdag, 18 juni 2020Vetklep
donderdag, 4 juni 2020De vlag uit!
donderdag, 28 mei 2020Belijdenis van verwachting en geestkracht
woensdag, 20 mei 2020Eigentijdse heiligen (en zaligen)
vrijdag, 1 mei 2020Mariamaand
donderdag, 23 april 2020Weet dat ik u mis!!!
dinsdag, 7 april 2020Triduüm Pasen
zondag, 5 april 2020Palmpasen
maandag, 23 maart 2020Blijf gezond!
maandag, 9 maart 2020Een nieuwe Lente
woensdag, 26 februari 2020Tevreden zijn
maandag, 17 februari 2020Geef er un kleurke aon
dinsdag, 4 februari 2020Valentijnsdag
zondag, 19 januari 2020Bidweek voor eenheid
donderdag, 9 januari 2020Vrijwilliger worden
 
woensdag, 18 december 2019Opstekertje
zondag, 15 december 2019Een nieuw werkjaar
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 6 november 2019Zo als een mantel om mij heen geslagen
woensdag, 23 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 3 oktober 2019Oktobermaand
dinsdag, 20 augustus 2019Een nieuw werkjaar
maandag, 24 juni 2019Vakantie
dinsdag, 4 juni 2019Pinksteren vandaag
vrijdag, 3 mei 2019Meimaand - Mariamaand
dinsdag, 9 april 2019Goede Week
zondag, 27 januari 2019Doe maar gewoon...
donderdag, 10 januari 2019Breng je doopsel in de praktijk
 
vrijdag, 21 december 2018Al 200 jaar Stille nacht, heilige nacht!
dinsdag, 4 december 2018December
maandag, 12 november 2018Intocht van Sinterklaas
dinsdag, 6 november 2018Opstekertje - Goede daad...
maandag, 29 oktober 2018Allerzielen: om wie je bent!
maandag, 24 september 2018Strooigoed in september
zaterdag, 15 september 2018Aan het begin van de Vredesweek
vrijdag, 7 september 2018Wat is ‘ons’ kerkgebouw u waard?
zondag, 26 augustus 20181000 Dagen pastoor
maandag, 20 augustus 2018In gedachte aan Paus Johannes Paulus I
woensdag, 4 juli 2018VakantieperiodeParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose