link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bidweek voor eenheid

zondag, 19 januari 2020
Bidweek voor eenheid

Van 1999 tot 2005 was ik pastoor van de Maria Magda­le­nakerk in Geffen. Het is een eeuwen­oud gebouw. En er is een tijd geweest (meer dan honderd jaar vanaf de 17e tot de 19e eeuw) dat de Maria Magdalena­kerk zowel door katho­lie­ken als pro­tes­tan­ten werd gebruikt. Dat kwam op meer plaatsen voor. Het simultaan kerkgebruik werd dat genoemd. Dat klinkt heel vrede­lie­vend en oecu­me­nisch. Maar dat was het beslist niet. Er waren geen andere kerk­ge­bouwen be­schik­baar en daarom moesten ze van de over­heid hetzelfde gebouw gebruiken.

De katho­lie­ken moesten na de eucha­ris­tie­vie­ring de beelden afdekken met lakens. En om de pro­tes­tan­ten te pesten lieten ze bewust een stuk van een beeld uitsteken of gebruikten ze extra veel wierook, zodat de reuk lang bleef hangen. Althans dat dachten de pro­tes­tan­ten. Op zijn beurt preekte de dominee een andere keer extra lang, zodat de katho­lie­ken buiten moesten wachten, voordat zij de kerk konden gebruiken. Althans dat dachten de katho­lie­ken. Het geërger kunt u zich voor­stel­len in een katho­liek dorp met een handvol pro­tes­tan­ten.

Aan dit soort pesterijen van beide zijden is op een gegeven moment een einde gekomen en dat is maar goed ook. Het was niet alleen kin­der­ach­tig, het toont ook aan dat de chris­te­nen van toen niet echt streefden naar een­heid tussen de gelo­vi­gen.

Deze week is het de “Bidweek voor de een­heid onder de chris­te­nen”. Misschien denkt u nu: “‘Week van de een­heid’? Wat is dat?”

Twee­dui­zend jaar geleden ging Jezus rond bij de mensen. Hij vertelde over zijn droom van een nieuwe wereld en Hij leerde de mensen dat God voor ons zorgt als een liefhebbende Vader. Hij nodigde alle mensen uit om mee te werken aan die betere wereld. Nu, ruim twee­dui­zend jaar later, leeft Zijn droom nog verder bij miljoenen mensen in heel de wereld.

Maar in de tussen­tijd is er heel wat gebeurd. Door allerlei redenen raakte die grote ge­meen­schap ver­deeld. Ieder kreeg zijn eigen naam. Er zijn chris­te­nen in allerlei soorten: rooms-katho­lie­ken, pro­tes­tan­ten, Grieks- en Russisch-orthodoxen, anglicanen, pinkster­ge­meen­ten en nog vele anderen. Allen noemen zich chris­te­nen.

De gebeds­week voor de een­heid van de chris­te­lijke kerken is de gelegen­heid om samen met andere chris­te­nen te bidden, te vieren en de handen uit de mouwen te steken. 

De Evan­ge­lies, de levens­ver­halen over Jezus, vertellen dat Hij een doener was. Voort­du­rend onderweg en in de weer tussen de mensen om goed te doen, met een luisterend oor, een wijs advies en een helpende hand voor hen die men niet zag staan. Altijd doende dus om mensen de weg te wijzen naar God en naar elkaar.

Hij was een doener, maar Hij was ook een bidder. Van tijd tot tijd trekt Hij zich terug om te bidden. Op een stille plek en alleen in gesprek met God. En steeds weer bidt Jezus: laat Mijn mensen niet verloren lopen, niet verdwalen in het kwaad van de wereld. Laat ze niet vallen, niet uiteen­val­len. Houd hen bijeen en help hen door te gaan met wat Ik begonnen ben.

Zo bad Jezus voor de jonge kerk, en die eerste pa­ro­chie bad daarna tot Hem. Want na Zijn sterven, in die eerste moei­lijke tijd, in de crisis die ze doormaakten, zoeken ze elkaar op. Niet om al wat gebeurd is te evalueren, te analyseren en in een beleids­no­ti­tie samen te vatten om daarna te weten hoe ze verder moeten. Zo zouden wij dat misschien doen. De leer­lin­gen niet, zij doen wat Jezus in moei­lijke situaties ook had gedaan: ze sloegen aan het bidden, en ze bleven volharden in dat gebed.

Zo komen ze er door heen: door saam­ho­rig­heid; want ze delen het verdriet met elkaar. En door gebed; want ze delen met God hun zorgen.

En zo is het nog altijd: christen zijn houdt je niet vol in je eentje. Je moet samen willen scholen, willen schuilen bij elkaar, samen willen luisteren naar wie Jezus was en wat Hij deed, en daarin kracht opdoen om Zijn weg te gaan.

En we moeten samen blijven bidden. Dat is: ons hart verheffen tot God. Soms is je hart blij en zeg je: dankjewel. Soms ben je verdrietig en huil je uit bij God. Of ben je kwaad en mopper je. Of voel je je mach­te­loos en vraag je Hem om uit­komst. Bidden is voelen en willen weten: wij mensen, zijn als kinderen en God is onze Vader.

Wie dit kunnen geloven en liefde onder­vin­den van hun omgeving, kunnen net als Zijn eerste leer­lin­gen na verloop van tijd weer heel veel aan.

pastoor Pieter Scheepers

overzicht van bijdragen:
maandag, 17 februari 2020Geef er un kleurke aon
dinsdag, 4 februari 2020Valentijnsdag
zondag, 19 januari 2020Bidweek voor eenheid
donderdag, 9 januari 2020Vrijwilliger worden
woensdag, 18 december 2019Opstekertje
zondag, 15 december 2019Een nieuw werkjaar
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 6 november 2019Zo als een mantel om mij heen geslagen
woensdag, 23 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 3 oktober 2019Oktobermaand
dinsdag, 20 augustus 2019Een nieuw werkjaar
maandag, 24 juni 2019Vakantie
dinsdag, 4 juni 2019Pinksteren vandaag
vrijdag, 3 mei 2019Meimaand - Mariamaand
dinsdag, 9 april 2019Goede Week
zondag, 27 januari 2019Doe maar gewoon...
donderdag, 10 januari 2019Breng je doopsel in de praktijk
vrijdag, 21 december 2018Al 200 jaar Stille nacht, heilige nacht!
dinsdag, 4 december 2018December
maandag, 12 november 2018Intocht van Sinterklaas
dinsdag, 6 november 2018Opstekertje - Goede daad...
maandag, 29 oktober 2018Allerzielen: om wie je bent!
maandag, 24 september 2018Strooigoed in september
zaterdag, 15 september 2018Aan het begin van de Vredesweek
vrijdag, 7 september 2018Wat is ‘ons’ kerkgebouw u waard?
zondag, 26 augustus 20181000 Dagen pastoor
maandag, 20 augustus 2018In gedachte aan Paus Johannes Paulus I
woensdag, 4 juli 2018Vakantieperiode
zaterdag, 9 juni 2018Singeltjes draaien
dinsdag, 15 mei 2018PinksterenParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose