link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Allerheiligen en Allerzielen

1 en 2 november

gepubliceerd: woensdag, 5 oktober 2022
foto: Ivan Samkov
Allerheiligen en Allerzielen

De geloofs­ge­meen­schap viert op 1 no­vem­ber het feest van Aller­hei­ligen op 2 no­vem­ber Aller­zie­len.

Aller­hei­ligen

De Katho­lie­ke Kerk kent al sinds de eerste jaren van het Chris­ten­dom vele mar­te­la­ren. Marte­laar was de bij­zon­dere ereti­tel voor degenen die gedurende de christen­ver­vol­gingen in het Romeinse Rijk hun trouw aan het chris­te­lijke geloof met de dood moest bekopen. Deze mar­te­la­ren wer­den oor­spron­ke­lijk in een ge­za­men­lijke her­den­king van alle mar­te­la­ren vereerd, maar Gregorius III ver­an­der­de in 732 het mar­te­la­ren­feest in Aller­hei­ligen. Niet alleen mar­te­la­ren, maar ook heiligen wor­den dan her­dacht.

In 844 werd de oor­spron­ke­lijke datum van 13 mei veran­derd in 1 no­vem­ber (begin­dag van de winter­pe­rio­de volgens de regel van Bene­dic­tus) en werd het een her­den­king van alle heiligen - benoemd en onbenoemd - die geen eigen feest­dag of ge­dach­te­nis hebben. Te­gen­woor­dig eren wij op deze feest­dag allen die voor eeuwig leven bij God, of zij nu heilig verklaard zijn of niet.

Aller­zie­len

Op Aller­zie­len - 2 no­vem­ber - her­denkt de Kerk alle overle­den gelo­vi­gen. De traditie stamt, voorzover bekend, uit de abdij Cluny (klooster uit het Frankische Rijk) waar abt Odilo in 998 bepaalde dat alle met Cluny verbon­den kloosters op de dag na Aller­hei­ligen de gestorvenen op bij­zon­dere li­tur­gische wijze moesten her­denken. In de 14de eeuw werd deze her­den­kings­dag alge­meen in de Rooms-Katho­lie­ke Kerk.

Aller­zie­len is een dag van gebed voor allen die uit dit leven zijn heen­ge­gaan en nog niet voor altijd bij de Heer zijn. Daarbij hoort ook een bezoek aan het kerkhof, een traditie die tot op de dag van vandaag op vele plaatsen wordt voort­ge­zet. Tijdens de ere­dienst (de Kerk heeft een eigen li­tur­gie voor de over­le­de­nen) wor­den de namen van de over­le­de­nen van het afgelopen jaar genoemd.

Het bid­den voor de over­le­de­nen werd reeds in de tweede eeuw vóór Christus gedaan (zie 2 Makk.12,43-45). Men geloofde dat de over­le­de­nen hierdoor van hun zonde zou­den wor­den vrij­ge­spro­ken. Tijdens het Concilie van Trente (1545-1563) werd de ge­loofs­leer vast­ge­legd dat er een vagevuur is en dat de overle­den gelo­vi­gen daar door de gelo­vi­gen op aarde kunnen wor­den geholpen.

Door de vast­stel­ling van de gedenk­dag op 2 no­vem­ber wordt de band van deze her­den­king met Aller­hei­ligen be­klem­toond. Zo wordt bena­drukt dat Gods volk, zowel zij die reeds in Gods aange­zicht leven als zij die nog onderweg zijn naar de eeuwige zalig­heid, één ge­meen­schap vormt.

overzicht van bijdragen:
maandag, 15 april 2024Meimaand Mariamaand
zondag, 7 april 2024Maria Boodschap
woensdag, 27 maart 2024Licht van Christus
dinsdag, 19 maart 2024Feest H. Jozef
donderdag, 1 februari 2024Vastenoverweging
dinsdag, 9 januari 2024The Screwtape letters
 
woensdag, 27 december 2023Maximiliaan Kolbe
vrijdag, 15 december 2023Johannes van Kenty
maandag, 27 november 2023Maria Onbevlekte Ontvangenis
woensdag, 8 november 2023Christus Koning
zaterdag, 14 oktober 2023Onderweg naar heiligheid
donderdag, 28 september 2023150e Geboortedag Mgr. Frans Schraven
zaterdag, 16 september 2023Kerkleraressen
zaterdag, 9 september 2023Het feest van Maria Moeder van Smarten
donderdag, 17 augustus 2023Maria Geboorte
maandag, 3 juli 2023De stilte in
maandag, 5 juni 2023Juni - Maand van het Heilig Hart
zondag, 16 april 2023Meimaand - Mariamaand
vrijdag, 24 februari 2023Vasten?
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
woensdag, 4 januari 2023Goede voornemens voor een ontwapenend 2023
 
maandag, 19 december 2022Onnozele kinderen
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
woensdag, 5 oktober 2022Allerheiligen en Allerzielen
dinsdag, 16 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 25 juli 2022Maria Tenhemelopneming
maandag, 4 juli 2022Vakantie - tijd voor reflectie
vrijdag, 27 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 16 mei 2022Hemelvaartsdag
maandag, 2 mei 2022Titus
dinsdag, 19 april 2022Barmhartigheidszondag
donderdag, 7 april 2022Goede Week
maandag, 28 februari 2022Veertigdagentijd
zaterdag, 5 februari 2022Pater voor journalisten
maandag, 17 januari 2022Maria Lichtmis
 
vrijdag, 24 december 2021Kerstmis
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 11 oktober 2021De rozenkrans
vrijdag, 24 september 2021Gezichtsverlies
zaterdag, 11 september 2021Werk en Rust
donderdag, 19 augustus 2021Vragenuurtje
donderdag, 29 juli 2021Goede manieren
dinsdag, 20 juli 2021Een maakbare wereld?
dinsdag, 22 juni 2021Geduld is een schone deugd!
donderdag, 3 juni 2021Een schot in de roos
vrijdag, 23 april 2021Bekijk het leven ook eens van de positieve kant!
zaterdag, 3 april 2021Exodus
woensdag, 24 maart 2021Groen! Groen!
zondag, 28 februari 2021Alles is relatief
donderdag, 11 februari 2021Veertig dagen zonder
vrijdag, 29 januari 2021Geweld
donderdag, 14 januari 2021Oh nee, dat mag nu niet!
 
zondag, 20 december 2020Kerstwens 2020
donderdag, 10 december 2020Advent
donderdag, 12 november 2020Wat er speelt rond de overplaatsing van je pastoor
woensdag, 28 oktober 2020Allerzielen
donderdag, 1 oktober 2020Oktobermaand
dinsdag, 1 september 2020Tropisch
vrijdag, 10 juli 2020Zomervakantie
donderdag, 18 juni 2020Vetklep
donderdag, 4 juni 2020De vlag uit!
donderdag, 28 mei 2020Belijdenis van verwachting en geestkracht
woensdag, 20 mei 2020Eigentijdse heiligen (en zaligen)
vrijdag, 1 mei 2020Mariamaand
donderdag, 23 april 2020Weet dat ik u mis!!!
dinsdag, 7 april 2020Triduüm Pasen
zondag, 5 april 2020Palmpasen
maandag, 23 maart 2020Blijf gezond!
maandag, 9 maart 2020Een nieuwe Lente
woensdag, 26 februari 2020Tevreden zijn
maandag, 17 februari 2020Geef er un kleurke aon
dinsdag, 4 februari 2020Valentijnsdag
zondag, 19 januari 2020Bidweek voor eenheid
donderdag, 9 januari 2020Vrijwilliger worden
 
woensdag, 18 december 2019Opstekertje
zondag, 15 december 2019Een nieuw werkjaar
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 6 november 2019Zo als een mantel om mij heen geslagen
woensdag, 23 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 3 oktober 2019Oktobermaand
dinsdag, 20 augustus 2019Een nieuw werkjaar
maandag, 24 juni 2019Vakantie
dinsdag, 4 juni 2019Pinksteren vandaag
vrijdag, 3 mei 2019Meimaand - Mariamaand
dinsdag, 9 april 2019Goede Week
zondag, 27 januari 2019Doe maar gewoon...
donderdag, 10 januari 2019Breng je doopsel in de praktijk
 
vrijdag, 21 december 2018Al 200 jaar Stille nacht, heilige nacht!
dinsdag, 4 december 2018December
maandag, 12 november 2018Intocht van Sinterklaas
dinsdag, 6 november 2018Opstekertje - Goede daad...
maandag, 29 oktober 2018Allerzielen: om wie je bent!
maandag, 24 september 2018Strooigoed in september
zaterdag, 15 september 2018Aan het begin van de Vredesweek
vrijdag, 7 september 2018Wat is ‘ons’ kerkgebouw u waard?
zondag, 26 augustus 20181000 Dagen pastoor
maandag, 20 augustus 2018In gedachte aan Paus Johannes Paulus I
woensdag, 4 juli 2018Vakantieperiode
zaterdag, 9 juni 2018Singeltjes draaien
dinsdag, 15 mei 2018PinksterenParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op FacebookVolg ons op X/TwitterVolg ons op Youtube Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose