link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Juni - Maand van het Heilig Hart

maandag, 5 juni 2023
Juni - Maand van het Heilig Hart

De maand juni is van oudsher toegewijd aan het Heilig Hart van Jezus. Dit feest wordt gevierd op de derde vrij­dag na Pink­ste­ren en valt hierdoor eigen­lijk altijd in de maand juni (dit jaar op 11 juni).

Naar het hart wordt verwezen als je veel van iemand houdt. Het hart is vaak gelijk aan liefde. God heeft Zijn grote liefde aan ons getoond door Zijn Zoon, Jezus, te sturen, die voor ons gestorven is aan het kruis. Op 27 de­cem­ber 1673 toonde Jezus zijn lief­heb­bend hart op een speciale manier aan zuster Margaretha-Maria Alacoque, in Paray-le-Monial (Frank­rijk). Hij zei daarbij in een visioen tegen haar: “Mijn hart is zo vol liefde voor de mensen, dat het de vlammen van die vurige liefde niet lan­ger kan bevatten. Daarom moet het met uw hulp deze vlammen over de wereld ver­sprei­den.” Hieruit is deze mooie feest­dag ontstaan en daar­mee ook de ken­mer­kende afbeel­ding van het Heilig Hart van Jezus.

Het is mooi om met de kin­de­ren bij deze dag stil te staan en met ze te praten over de grote liefde die Jezus voor hen heeft. Je kunt samen met de kin­de­ren hartjes knutselen en kleuren. Deze hartjes kunnen ze ook aan andere mensen geven of als verras­sing achterlaten op de kamer van een gezinslid. Ga, indien moge­lijk, met ze naar Jezus in het ta­ber­na­kel en laat ze ook aan Hem een hartje geven om te laten zien dat ze ook van Jezus hou­den.

De zater­dag na het feest van het Heilig Hart van Jezus viert de Kerk de ge­dach­te­nis van het On­be­vlekte Hart van Maria. Deze twee li­tur­gische vie­rin­gen zijn nauw met elkaar verbon­den.
Het Heilig Hart van Jezus toont de liefde die God voor ons heeft. Het On­be­vlekte Hart van Maria laat ons zien hoe groot Maria’s liefde is tot God. De liefde van haar hart is een voor­beeld voor hoe wij God lief kunnen hebben. Omdat Maria on­be­vlekt ont­van­gen is, is zij de enige mens die God volle­dig kan lief­heb­ben. Wij kunnen dat niet, maar we kunnen het wel proberen en haar liefde als voor­beeld nemen.

Naast het feest van het Heilig Hart van Jezus zijn er nog meer feesten die in juni gevierd wor­den. Denk bij­voor­beeld aan het hoog­feest van het Heilig Sacra­ment (tweede zon­dag na Pink­ste­ren) en de hoog­feesten van de geboorte van Johannes de Doper (24 juni) en de heilige apos­te­len Petrus en Paulus (29 juni). Ook dit zijn mooie feesten om in het gezin aan­dacht aan te beste­den.

overzicht van bijdragen:
donderdag, 28 september 2023150e Geboortedag Mgr. Frans Schraven
zaterdag, 16 september 2023Kerkleraressen
zaterdag, 9 september 2023Het feest van Maria Moeder van Smarten
donderdag, 17 augustus 2023Maria Geboorte
maandag, 3 juli 2023De stilte in
maandag, 5 juni 2023Juni - Maand van het Heilig Hart
zondag, 16 april 2023Meimaand - Mariamaand
vrijdag, 24 februari 2023Vasten?
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
woensdag, 4 januari 2023Goede voornemens voor een ontwapenend 2023
maandag, 19 december 2022Onnozele kinderen
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
woensdag, 5 oktober 2022Allerheiligen en Allerzielen
dinsdag, 16 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 25 juli 2022Maria Tenhemelopneming
maandag, 4 juli 2022Vakantie - tijd voor reflectie
vrijdag, 27 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 16 mei 2022Hemelvaartsdag
maandag, 2 mei 2022Titus
dinsdag, 19 april 2022Barmhartigheidszondag
donderdag, 7 april 2022Goede Week
maandag, 28 februari 2022Veertigdagentijd
zaterdag, 5 februari 2022Pater voor journalisten
maandag, 17 januari 2022Maria Lichtmis
vrijdag, 24 december 2021Kerstmis
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 11 oktober 2021De rozenkrans
vrijdag, 24 september 2021Gezichtsverlies
zaterdag, 11 september 2021Werk en Rust
donderdag, 19 augustus 2021VragenuurtjeParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose