link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vakantie - tijd voor reflectie

maandag, 4 juli 2022
Vakantie - tijd voor reflectie

De vakantie staat voor de deur en er is dan weer tijd om even pauze te nemen en een stukje zelfre­flec­tie te doen. Graag zetten we daarom enkele bede­vaarts­plaatsen op een rij.

Donder­dag 7 juli - Zoete Moeder van Den Bosch

De Zoete Moeder van Den Bosch heeft haar feest­dag op 7 juli en dat is een uitgelezen moge­lijk­heid om een bede­vaart naar de Sint-Jans­kathe­draal te hou­den, te voet, op de fiets, met het open­baar ver­voer of met de auto. Dit jaar is extra speciaal van­wege het 800-jarig jubileum van de Sint-Jan.

Zater­dag 9 juli - Mar­te­la­ren van Gorcum

Dit jaar is het 450 jaar gele­den dat in Brielle de Mar­te­la­ren van Gorcum om het leven kwamen. Het bede­vaarts­oord staat daar op een bij­zon­dere manier bij stil tij­dens de Nationale Bede­vaart op zater­dag 9 juli.

Zondag 10 juli - Brabantse Mar­te­la­ren van Gorcum

Op zon­dag 10 juli 2022 om 10.00 uur wordt in de Sint-Jans­kathe­draal te ’s-Hertogen­bosch een speciale Eucha­ris­tie­vie­ring opgedragen ter her­den­king van de Mar­te­la­ren van Gorcum en in het bij­zon­der H. Leonardus Vechel. Broe­der Theo van Adrichem ofm, minister-provinciaal van de Fran­cis­ca­nen is hoofd­cele­brant en fami­lie­le­den van H. Leonardus Vechel zullen aanwe­zig zijn.

Maan­dag 11 juli - Bene­dic­tus-abdijen­tocht Mamelis

Op het Bene­dic­tus­feest or­ga­ni­seert de SPV een tocht tussen twee bene­dic­tijner-abdijen. De wan­de­ling begint in de Abdij St. Bene­dic­tus­berg van Mamelis gelegen aan de Rijksweg Maastricht - Vaals en voert de pelgrims via het H. Genoveva­kerkje te Holset, het Drielan­den­punt en het Aachener Wald (Bonhoefferkreuz) naar de abdij van Kornelimünster (D). De tocht wordt af­ge­slo­ten in Propsteilkirche, een voor­stadje van Aken.

Maan­dag 25 juli - Sint-Jacobus­tocht Reuver-Roermond

Deze SPV tocht gaat door de lan­de­lijke en waterrijke omge­ving van Midden-Limburg. Het vertrek is om 11.00 uur vanuit de Sint-Lambertus­kerk, Karel Doormanlaan 2 in Reuver. Vandaar gaat ze eerst via de Duits-Neder­landse grens (Brachter Bos) over een oor­spron­ke­lijk stuk Romeinse heir­baan via het Jacobuspad en langs het riviertje de Swalm. In de bossen nabij Swalmen is er een pauze bij Herberg de Bos. Vandaar gaat de wan­de­ling door Swalmen naar het fraai gelegen kerkje van Asselt, waar nog een be­zin­nings­mo­ment is. De wan­de­ling ein­digt in Voor­stad St. Jacob van Roermond.

overzicht van bijdragen:
maandag, 5 juni 2023Juni - Maand van het Heilig Hart
zondag, 16 april 2023Meimaand - Mariamaand
vrijdag, 24 februari 2023Vasten?
maandag, 30 januari 2023HH. Cyrillus en Methodius
woensdag, 4 januari 2023Goede voornemens voor een ontwapenend 2023
maandag, 19 december 2022Onnozele kinderen
woensdag, 23 november 2022Maria Onbevlekt Ontvangen
woensdag, 5 oktober 2022Allerheiligen en Allerzielen
dinsdag, 16 augustus 2022Franciscus van Assisi
maandag, 25 juli 2022Maria Tenhemelopneming
maandag, 4 juli 2022Vakantie - tijd voor reflectie
vrijdag, 27 mei 2022Feestmaand juni
maandag, 16 mei 2022Hemelvaartsdag
maandag, 2 mei 2022Titus
dinsdag, 19 april 2022Barmhartigheidszondag
donderdag, 7 april 2022Goede Week
maandag, 28 februari 2022Veertigdagentijd
zaterdag, 5 februari 2022Pater voor journalisten
maandag, 17 januari 2022Maria Lichtmis
vrijdag, 24 december 2021Kerstmis
woensdag, 1 december 2021Advent
maandag, 11 oktober 2021De rozenkrans
vrijdag, 24 september 2021Gezichtsverlies
zaterdag, 11 september 2021Werk en Rust
donderdag, 19 augustus 2021Vragenuurtje
donderdag, 29 juli 2021Goede manieren
dinsdag, 20 juli 2021Een maakbare wereld?
dinsdag, 22 juni 2021Geduld is een schone deugd!
donderdag, 3 juni 2021Een schot in de roos
vrijdag, 23 april 2021Bekijk het leven ook eens van de positieve kant!Parochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose