link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Dodenherdenking

donderdag, 3 mei 2018
Dodenherdenking

Op 4 mei zijn we in Neder­land om 20.00 uur twee minuten stil. Dan wor­den bur­gers en mili­tai­ren van het Ko­nink­rijk der Neder­lan­den her­dacht, die waar ook ter wereld zijn om­ge­ko­men sinds het uit­bre­ken van de Tweede Wereld­oor­log en in oorlogs­si­tua­ties en bij vredesoperaties.

Een toe­komst zon­der haat en afgunst, te beginnen met tole­ran­tie in de eigen om­ge­ving. Woor­den van hoop voor een wereld waar nog altijd oorlog woedt en ver­draag­zaam­heid lang niet altijd van­zelf­spre­kend is. Soli­da­ri­teit komt voort uit het bewust­zijn dat we met elkaar verbon­den zijn."

We staan stil bij de verschrik­kingen van oor­log, bij wat mensen andere mensen aandoen: onverdraag­zaam­heid, onbegrip. Dat ligt niet achter ons, maar is van alle tij­den.

Wij her­denken vandaag op 4 mei alle slacht­of­fers van de Tweede Wereld­oor­log en in hen, alle slacht­of­fers van alle oorlogen. Wij denken ook aan alle mensen, die met het verlies van vaders, moe­ders, dochters of zonen ver­der moeten leven, gewond tot in hun ziel.

Ik citeer Anne Frank:

“Ik hoor steeds har­der de aanrollende don­der,
die ook ons zal doden.
Ik voel het leed mee van miljoenen mensen en toch:
als ik naar de hemel kijk
dan denk ik dat alles zich weer ten goede zal wen­den,
dat ook deze hard­heid zal ophou­den
Dat er weer rust en vrede in de wereld zal komen.”

Helaas is het niet uit­ge­ko­men wat ze daar wenste, maar het is een wens die ie­der­een zal blijven koes­te­ren.

Pastoor Pieter Scheepers

overzicht van bijdragen:
dinsdag, 1 september 2020Tropisch
vrijdag, 10 juli 2020Zomervakantie
donderdag, 18 juni 2020Vetklep
donderdag, 4 juni 2020De vlag uit!
donderdag, 28 mei 2020Belijdenis van verwachting en geestkracht
woensdag, 20 mei 2020Eigentijdse heiligen (en zaligen)
vrijdag, 1 mei 2020Mariamaand
donderdag, 23 april 2020Weet dat ik u mis!!!
dinsdag, 7 april 2020TriduŁm Pasen
zondag, 5 april 2020Palmpasen
maandag, 23 maart 2020Blijf gezond!
maandag, 9 maart 2020Een nieuwe Lente
woensdag, 26 februari 2020Tevreden zijn
maandag, 17 februari 2020Geef er un kleurke aon
dinsdag, 4 februari 2020Valentijnsdag
zondag, 19 januari 2020Bidweek voor eenheid
donderdag, 9 januari 2020Vrijwilliger worden
woensdag, 18 december 2019Opstekertje
zondag, 15 december 2019Een nieuw werkjaar
dinsdag, 26 november 2019Advent
woensdag, 6 november 2019Zo als een mantel om mij heen geslagen
woensdag, 23 oktober 2019Allerzielen
donderdag, 3 oktober 2019Oktobermaand
dinsdag, 20 augustus 2019Een nieuw werkjaar
maandag, 24 juni 2019Vakantie
dinsdag, 4 juni 2019Pinksteren vandaag
vrijdag, 3 mei 2019Meimaand - Mariamaand
dinsdag, 9 april 2019Goede Week
zondag, 27 januari 2019Doe maar gewoon...
donderdag, 10 januari 2019Breng je doopsel in de praktijkParochie
Heilige Franciscus 
Kerkstraat 4
5721 GV Asten
(0493) 69 13 15
secretariaat@rkfranciscus.nl
Google Maps
Like ons op Facebook Like ons op Facebook!

 


Volg ons op Twitter Volg ons op Twitter

Deze website is ontworpen en wordt onderhouden door iMoose